Nieuws Actueel

Groeibriljanten in de etalage

Merlijn Ensing 19 maart 2014

Maandag stuurde minister Henk Kamp (Economische Zaken) het actieplan Ambitieus Ondernemerschap naar de Tweede Kamer. Als je bedrijf een ‘groeibriljant’ is, dan krijg je de komende tijd geheid de wind mee.

Actieprogramma Ambitieus OndernemerschapVVD-Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas heeft een tijdje geleden de Agenda ‘StartupNL’ gepresenteerd met voorstellen die het startups makkelijker moet maken om in Nederland te starten, groeien én vestigen.

Kamp heeft deze aandachtspunten overgenomen. Het gaat hier om:1. toegang tot kapitaal: toegang tot (risico- en groei-) financiering;2. toegang tot innovatie: gebruik van regelingen;3. toegang tot kennis;4. toegang tot Nederland: aantrekken van internationale expertise enondernemers;5. toegang tot de fiscus: aantrekkelijke fiscale randvoorwaarden voor groei;6. toegang tot elkaar: het sociale kapitaal van de ondernemer, de eigenvaardigheden van de ondernemer en hoe hij/zij het menselijk kapitaal van deonderneming inzet;7. toegang tot de wereld: toegang tot internationale markten en klanten;8. de randvoorwaarden waarbinnen de ondernemer opereert, zoals wet enregelgeving.Business angelsEnkele actiepunten uit de Kamerbrief van Kamp:Ad 1: Voor de co-investeringsfaciliteit voor business angels (investeerders) worden er gesprekken gevoerd met het Europese investeringsfonds (EIF). Zij hebben ervaring met een co-investeringsfonds voor business angels in Duitsland en zetten ook fondsen op in Oostenrijk en Spanje. Gedacht wordt aan een budget voor 4 jaar inclusief uitvoeringskosten van € 45 mln. waarvan € 25 mln. afkomstig is van het stimuleringspakket ondernemingsfinanciering van 17 september 2013. SelectieHet EIF selecteert de business angels. Bij elke investering brengt de business angel 50 procent van het geld in en komt 50 procent van de investering uit het co-investeringsfonds. Business angels die in aanmerking komen moeten zich vooral richten op investeringen in het innovatieve MKB. Het Business Angels co-investeringsfonds kan mogelijk medio 2014 operationeel zijn.Academische startersHet onderdeel voor academische starters wordt samen met NWO/STW uitgewerkt. Met dit nieuwe instrument moeten academische starters nog sneller met hun ideeën daadwerkelijk naar de markt kunnen gaan. Hiertoe kunnen ze een lening in twee fasen aanvragen bij NWO/STW. Gedacht wordt aan een budget voor 4 jaar inclusief uitvoeringskosten van € 14 mln. Naar verwachting zal dit instrument medio 2014 kunnen starten.Innovatief bestaand MKB Voor het innovatief bestaand MKB wordt een landelijke generieke leningsfaciliteit ontwikkeld, waar ondernemers een beroep op kunnen doen. Indicatieve omvang van zo’n lening is € 50.000 - € 350.000. Gedacht wordt aan een budget voor 4 jaar inclusief uitvoeringskosten van € 36 mln. Naar verwachting zal dit instrument medio 2014 kunnen starten.Ad 2 Verlenging van de eerste schijf WBSO, verlaging van de ondergrens van het Innovatiekrediet, verhoging percentage. Startup-visumAd 4: Innovatieve buitenlandse startups kunnen naar verwachting nog dit jaar een startup-visum aanvragen.GroeibriljantenDe Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) vindt het ook hoog tijd voor maatregelen om ‘groeibriljanten’ te helpen. AWT in zijn advies: “Groeibriljanten zorgen voor economische groei. Hét MKB bestaat niet. Binnen deze grote groep ondernemingen met 1-249 werknemers zitten grote verschillen ten aanzien van innovatie, groei, internationalisering en productiviteitsgroei. De typische onderneming die relatief veel bijdraagt aan de economische groei van Nederland kunnen we als volgt omschrijven: een innovatieve onderneming die (internationaal) groeit.“Groeibriljanten kunnen niet als groep worden afgebakend aan de hand van karakteristieken over omvang, leeftijd of sector. Daarvoor is de groep te divers; ze zijn bijvoorbeeld niet allemaal jong, high tech en met durfkapitaal gefinancierd. Groeibriljanten kunnen wel worden gevonden via andere wegen, bijvoorbeeld innovatie- en groeiawards of de investeringsportfolio’s van durfinvesteerders. Het gaat in totaal om een groep van naar schatting maximaal enkele duizenden ondernemingen.”Vijf aanbevelingenDe raad geeft daarvoor in dit advies de volgende vijf aanbevelingen:1. Zet groeibriljanten in de etalage als rolmodel;2. Koester succesvolle groeibriljanten ook na hun eerste succes;3. Erken het belang van groeibriljanten; zorg dat groeibriljanten altijd op de beleidsagenda staan; 4. Versterk het ecosysteem voor groeibriljanten; Stimuleer samenwerking tussen groeibriljanten en (internationale) klanten;5. Zorg dat groeibriljanten in kaart gebracht worden, dat er een relatie met hen wordt opgebouwd en dat ze proactief worden gewezen op relevante ondersteuningsmogelijkheden en kansen die zich voordoen.