Nieuws Actueel

Groeiende animo voor techniek op ROC van Twente goed voor bedrijfsleven

Van onze redactie 4 mei 2015

Roc lenneke lingmont

„Daar zijn op niveau vier al 150 aanmeldingen binnen, 33 meer dan vorig jaar. En dan is de aanmeldtermijn nog niet eens voorbij”, zegt bestuursvoorzitter John van der Vegt van het ROC van Twente.

BedrijfslevenVan der Vegt is blij met de toenemende belangstelling, omdat het Twentse bedrijfsleven grote behoefte heeft aan een nieuwe generatie technici. „In de voorbije crisisjaren is het aandeel van de maakindustrie in de totale werkgelegenheid binnen de regio gestegen van 9,7 naar 10,2 procent”, zegt Van der Vegt. „Nu de economie aantrekt, merk je dat de vraag naar technici ook toeneemt. Natuurlijk zie je ook hier en daar inkrimpingen en zelfs faillissementen in de regio, maar ga er maar van uit dat voor alle jongens en meisjes die nu van deze opleidingen afkomen een baan is.”

DocentenDe groei van het aantal techniekstudenten betekent wel een flinke puzzel voor het ROC. Docenten techniek zijn schaars geworden. Elke mbo-instelling lonkt naar hen. „Je probeert allemaal een zo aantrekkelijk mogelijke werkomgeving te scheppen voor de docenten. Wij hebben bijvoorbeeld net twee nieuwe robots binnen. Dat soort faciliteiten maakt een baan voor docenten ook leuker en spannender.”

OmscholenDaarnaast doet het ROC mee in een project van hogeschool Windesheim om techniekstudenten in het hbo en wetenschappelijk onderwijs tot techniekdocent te laten omscholen. Teacher Tech College Oost Nederland heet dit project, waar ook andere roc’s zich bij aansluiten.

TechniekpactHet ROC van Twente is 15 juni één van de gastheren van de Jaarconferentie Nationaal Techniekpact 2015, die in Twente wordt gehouden. Daarbij zijn onder anderen ministers Bussemaker (onderwijs) en Kamp (economie) te gast, net als staatssecretaris Dekker van onderwijs. Een groot gezelschap van de zestig partijen die twee jaar geleden het pact tekenden, bezoeken in deze regio onderwijsinstellingen, kennisinstituten en bedrijven. De plenaire afsluiting wordt op het ROC in De Gieterij gehouden.