Nieuws Actueel

GroenLinks: noodfonds voor zorg

Van onze redactie 17 november 2014

Dat zal GroenLinks deze week voorstellen bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Op basis van een onderzoek dat de partij heeft laten uitvoeren door TNS Nipo spreekt GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman van ,,een dreigende zorgcrisis."

TNS Nipo vroeg een representatieve groep gebruikers van langdurige zorg wat ze verwachten van de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten. Hoewel een grote groep ondervraagden nog een slag om de arm houdt, is de tendens dat men minder professionele zorg verwacht te ontvangen. Slechts weinig mensen verwachten dat familie of vrienden voor hen kunnen zorgen en een minderheid durft dit te vragen aan de eigen omgeving.

Thuis Maar de meeste ondervraagden verwachten genoeg zorg te blijven ontvangen om thuis te blijven wonen. Maar als dat niet meer lukt, gaan maar weinigen ervan uit dat ze passende zorg vinden bij een instelling.

Het onderzoek van TNS Nipo wordt nog tweemaal herhaald in 2015 om de gevolgen van het overhevelen van de zorg naar de gemeenten in kaart te brengen.