Nieuws Actueel

Haaksbergse bedrijven beraden zich over betaling hoge ozb

Van onze redactie 2 juni 2015

Geld bron SXC

Aanleiding is het vorige week verschenen rapport van MKB-Nederland Oost over de ozb-opbrengst in Overijssel van dit jaar. Uit het rapport blijkt dat de ozb-tarieven in Haaksbergen het meest zijn gestegen in Overijssel, met 12,68 procent ten opzichte van vorig jaar. In heel Overijssel kwam de ozb-opbrengst uit bedrijfspanden gemiddeld 4,39 procent hoger uit dan in 2014. Tussen rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten was een norm afgesproken van 3 procent.

Nog geen actie

Volgens voorzitter Leon Leeters van de Haaksbergse ondernemersvereniging is binnen de HOV nog geen gezamenlijke actie ondernomen tegen de nieuwe ozb-tarieven. „Dat is ook lastig, omdat de belastingaanslag afzonderlijk en individueel wordt opgelegd. De mogelijkheden voor collectieve actie zijn daardoor beperkt.” Wel kan de vereniging volgens hem aankloppen bij de gemeente en de vinger op de zere plek leggen. Leeters geeft aan dat hij het rapport nog niet volledig heeft bestudeerd. De conclusies zijn volgens hem echter hoe dan ook aanleiding om die al op de eerstvolgende verenigingsvergadering te bespreken met de leden.

Dat de ozb-tarieven in Haaksbergen fors verhoogd zijn heeft alles te maken met de benarde financiële situatie van de gemeente. Haaksbergen is druk bezig met bezuinigen en de flinke verhoging van de gemeentelijke lasten was al van te voren aangekondigd. Volgens MKB-Nederland Oost staan in te veel gemeenten de lasten voor mkb-bedrijven echter laag op de agenda en worden gaten in de gemeentelijke begroting ten koste van ondernemers gedicht. „Zeer betreurenswaardig” aldus voorzitter Van Snippenburg van MKB-Nederland Oost.

Ook huiseigenaren betalen meer

Eerder onderzoek van de Vereniging Eigen Huis heeft uitgewezen dat ook de ozb-tarieven voor huiseigenaren in Haaksbergen het meest zijn gestegen in Overijssel. Die stijging bedroeg 10,1 procent, terwijl ook hier de norm van 3 procent, afgesproken tussen rijk en VNG van toepassing was. Haaksbergen is overigens niet de enige gemeente die de gemaakte afspraken tussen rijk en VNG aan haar laars lapt.

Foto: SXC