Nieuws Actueel

Haaksbergse melkveehouders moeten natte argrarische grond na beekherstel accepteren

Van onze redactie 12 december 2014

Tot die conclusie kwam de Raad van State in een rechtszaak die drie Haaksbergse melkveehouders hebben aangespannen tegen de gemeente. Zij zeggen dat hun grond na uitvoering van de plannen zo nat wordt dat die niet meer geschikt is voor maïs voor de koeien. HerinrichtingDe uitspraak betekent dat waterschap Vechtstromen mag beginnen met de herinrichting van de Hagmolenbeek tussen de Oude Haaksbergerdijk en de Oude Buurserdijk. Haaksbergen heeft daar een omgevingsvergunning voor verleend, die werd aangevochten.SchadeOnderdeel van het beekherstelplan is het ophogen van de bodem van de Biesheuvelleiding met 30 centimeter. Daarvan verwachten de drie agrariërs de meeste schade, maar de Raad van State besliste dat die wel meevalt. Het steekt de drie veehouders dat ze tijdens de ruilverkaveling flink hebben geïnvesteerd in drainage, die nu onbruikbaar dreigt te worden.

Foto: Hollandse Hoogte