Nieuws Actueel

Halbe Zijlstra wil sober bestaan voor vluchtelingen

Van onze redactie 10 oktober 2015

Image 5322427

Hij zegt het meermaals. En iedere keer met nadruk: ,,Als het mijn gezin was, als wij moesten vluchten voor oorlog en terreur, dan zou ik dat ook doen. Dan zou ik álles doen om ons in veiligheid te brengen.'' Tegelijkertijd ziet VVD-leider Halbe Zijlstra hoe het 'piept en kraakt' in Nederland. De vluchtelingenstroom schept een situatie die 'onhoudbaar' wordt, zegt hij op zijn werkkamer aan het Binnenhof. ,,We kunnen het niet meer aan. Op hun beurt zullen Syriërs dat ook begrijpen.''Zijlstra (46) snapt de toenemende emoties rond het vluchtelingendossier. Zijn ouders wonen niet ver van het Drentse Oranje, waar de volkswoede deze week een kookpunt bereikte. ,,Die inwoners daar voelden zich belazerd, dat snap ik. Echt. Maar ik heb ook, terecht, nog niemand horen zeggen 'laat die vluchtelingen op straat slapen'. Kortom: we zitten gewoon in een diepe, diepe crisis.''Vergelijkbaar met de economische crisis?,,Nou, dat is optellen en aftrekken, dat is gemakkelijker.'' Dus, zegt hij geestdriftig, broedde zijn fractie op een plan om vluchtelingen te ontmoedigen naar ons land te komen. Asielzoekers die een tijdelijke verblijfsstatus krijgen, zien daarin schralere voorzieningen tegemoet.Geen voorrang meer bij het verkrijgen van sociale huurwoningen. Alleen medische zorg als die strikt noodzakelijk is. Geen bijstandsuitkering. Geen toelages. Sobere opvangwoningen met gedeeld toilet en keuken. Pas als je een permanente verblijfsvergunning hebt, krijg je wat alle Nederlanders hebben. En ja, dat mag gerust worden geïnterpreteerd als anti- reclame voor ons land, erkent Zijlstra.De opvang is toch al sober?,,Niet in de beleving van vluchtelingen. Zij komen naar Nederland, Duitsland en Zweden. Landen die het verst van de brandhaarden liggen! Als ze hier komen, zijn ze al door zeven veilige landen heen gereisd. Dat is wat ze in nodig hebben: veiligheid. Maar ze reizen door omdat de sociale voorzieningen en het economische perspectief hier het best zijn.''U zou dat zelf ook doen.,,Ja, waarschijnlijk wel. Ik verwijt het die mensen ook niet, maar wij kunnen het niet meer dragen. De sociale voorzieningen in ons land zijn straks niet meer te handhaven. We hebben nu Europees beleid voor de middellange termijn, ons plan van Kamerlid Azmani is nu kabinetsbeleid én Europees beleid geworden. Daar wordt ook echt wel vaart achter gezet, maar het acute probleem lossen we er niet mee op. Er is een run op Nederland, die moeten we stoppen. Want de zorgkosten lopen op, de woningmarkt loopt vast. Dat kunnen we niet accepteren. We moeten naar een minimumniveau voor deze vluchtelingen. Het is mijn dure plicht als politicus om ons eigen welvaartsniveau, waar hard voor gewerkt is, te beschermen.''Hoe ziet u het leven voor asielzoekers dan voor zich?,,Zij kunnen best toe met leefgeld van een paar tientjes in containerachtige woningen. Niet langer met uitgebreide huishoudelijke hulp en meerdere toelages. Nu loopt het per gezin soms op tot 2000 euro. Het is onhoudbaar voor ons land om dat te bieden. We bereiken de spankracht van wat we aankunnen.''Wanneer ontzegt u vluchtelingen medische hulp?,,Als mensen aandoeningen hebben of er is spoedeisende hulp nodig, dan helpen we hen gewoon. Maar plastische chirurgie, ooglidcorrecties, borstverkleiningen of -vergrotingen, een complete tandrenovatie, nee. Dat soort zaken: echt niet.''Waarom denkt u dat deze mensen zich überhaupt zouden laten ontmoedigen om naar hier te komen?,,Kijk naar Denemarken, daar slaagt een vergelijkbare aanpak ook. Je ziet zelfs dat de overheid daar in Libanon advertenties laat plaatsen met de boodschap dat afreizen geen zin heeft. En het werkt.''Zijlstra vindt dat Nederlandse ambassades een rol zouden moeten krijgen in zulke antireclame ter afschrikking van vluchtelingen. De fractieleider ontvouwt het plan naar zijn aard. Hij is niet van de filosofische vergezichten, eerder het pragmatische handen-uit-de-mouwentype: er is nú een crisis en die moet worden opgelost. Al blijft hij er op hameren dat hij de emoties aan beide zijden van het spectrum begrijpt. Zowel de vluchteling, als de 'bezorgde en soms ronduit bange' omwonenden van opvanglocaties.