Nieuws Actueel

Half miljoen euro voor Oldenzaalse binnenstad

Van onze redactie 12 oktober 2015

Oldenzaal overzicht Carlo ter Ellen

Voorwaarde daarbij is wel dat initiatiefnemers zelf ook een bijdrage leveren. Het actieprogramma kan door de gemeente ook worden ingezet om bijvoorbeeld pandeigenaren informatie aan te reiken over de transformatie van hun onroerend goed. Maar ook burgers, groeperingen, ondernemers of stichting kunnen -onder bepaalde voorwaarden- een aanvraag indienen. Het ABO sluit ook aan op de provinciale Pilot Spontane Binnenstad, die hetzelfde doel nastreeft. Vanuit deze pilot is al geld beschikbaar gesteld voor onder meer de Boeskoolmarkt en De Verjoardag.