Nieuws Actueel

Hard oordeel Enschede over advies Twentse samenwerking

Van onze redactie 29 januari 2015

Het Enschedese college van burgemeester en wethouders hekelt het ‘ontbreken van doorzettingsmacht’, die de beoogde nieuwe bestuursstructuur voor de Regio Twente tot gevolg zou hebben. Het stadsbestuur van Enschede schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad.

Autonomie

Het gemeentebestuur van de grootste stad in Twente is het evenmin eens met het ‘centraal stellen van de drang naar autonomie’ van de afzonderlijke gemeenten in het concept-advies van de stuurgroep. In dat advies wordt geen gemeentelijke samenwerking binnen de Regio Twente van bovenaf opgelegd en bepalen alle gemeenteraden eens per jaar de gezamenlijke beleidsagenda van het samenwerkingsband van de veertien Twentse gemeenten.

Het stuk ‘Samenwerken doen we zelf’ is opgesteld naar aanleiding van het schrappen van de zogeheten WGR Plus-status van de Regio Twente en moet een nieuwe basis vormen voor de gemeentelijke samenwerking in Twente.

Foto: Carlo ter Ellen