Nieuws Actueel

Havenmanager Gerry Waanders: 'De binnenhavens aan de Twentekanalen kunnen tot de drie grootste van Nederland behoren'

Van onze redactie 18 augustus 2015

Gerry Waanders Lenneke Lingmont

Gerry Waanders, vanaf februari havenmanager van het Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen, heeft Almelo als standplaats, maar pendelt van hot naar her. Zijn eerste doel? De beheertaken en uitvoerende taken samenbrengen. „De binnenhavens aan de Twentekanalen kunnen, bij een goede samenwerking, tot de drie grootste van Nederland behoren. Zij vervullen nu al een belangrijke rol in het netwerk met de zeehavens en dienen als een verlengstuk van Rotterdam. Mijn rol is die van kwartiermaker naar een meer zelfstandig havenbedrijf”, zegt de 59-jarige Lossernaar. SamenwerkingOp 14 januari ondertekenden de gemeenten Lochem, Hof van Twente, Enschede, Hengelo en Almelo een samenwerkingsverband. Het doel is alle haventaken met betrekking tot het goederenvervoer te bundelen en verder te professionaliseren. Samen hebben zij een groeipotentieel tot 13.000 arbeidsplaatsen. Qua overslag van goederen behoort Almelo tot de derde haven binnen het samenwerkingsverband. In 2013 voeren 851 vrachtschepen over het Almelose binnenwater, samen goed voor 820.000 ton vracht. Hengelo is met 3.300.000 ton goederen en 100.000 containers per jaar de grootste, nummer twee is Lochem. Almelo neemt de leiding betreft de economische toegevoegde waarde. In totaal zijn er 685 arbeidsplaatsen betrokken bij het Almelose binnenwater. Zij genereren een toegevoegde waarde van 53 miljoen euro. Binnen het volledige dekkingsgebied zijn 1.113 huishoudens afhankelijk van de binnenvaart. De totale toegevoegde waarde is meer dan 90 miljoen euro. BedrijvenSteeds meer bedrijven maken volgens Waanders gebruik van het binnenwater. De lading bevat containers of bulkgoederen. ,,Zand, grind, brandstoffen, oliën en afval, maar ook het zout van Akzo, het veevoer van ForFarmers en complete installaties van Thales’’, somt Waanders op. ,,Hengelo en Almelo worden in Europa aangeduid als Core Ports, hoofdhavens. Dat geeft aan dat er binnen de Europese Unie veel waarde gehecht wordt aan een goede infrastructuur. Het is een belangrijke doorgang van Rotterdam naar de Baltische staten, van west naar oost. Rijkswaterstaat gaat hier flink investeren met de verbreding van de kanalen en de aanleg van een tweede sluis bij Eefde. Daardoor kunnen grotere schepen over de kanalen varen. Voor ons als gemeenschappelijk havenbeheer is het de taak om de havens hierop aan te passen. Die schepen moeten immers ook aan kunnen leggen en vracht verwerken.’’CombiterminalIn navolging van Hengelo komt er ook een combiterminal in Almelo. Het is het gevolg van de enorme toename van containervervoer in Rotterdam. In 2025 verwacht men een verwerking van 25 miljoen teu, een internationale afmeting voor containers. Om dat optimaal te verwerken, dringt Rotterdam aan op een goede achterlandverbinding. ,,Door meer over het water te vervoeren en minder over de snelweg, krijg je minder overlast, minder files en minder fijnstof. Daarmee verhoog je tegelijk de verkeersveiligheid en verbeter je de leefbaarheid in de kernen”, verklaart Waanders. ,,Mensen zien het tegenwoordig als alternatief, maar je moet het in historisch perspectief plaatsen. Alle grote steden zitten van origine aan het water. Daar begon vroeger de handel. En nog steeds is water van enorme waarde. Velen hebben geen idee hoe belangrijk het binnenwater is voor deze regio.’’XL Businesspark TwenteAlmelo is volgens Waanders bij uitstek de plaats voor bedrijven die gebruik willen maken van de combinatie tussen weg en water. Met het XL Businesspark Twente, dat pal aan het Twentekanaal en de A35 ligt, heeft Almelo goede groeimogelijkheden. ,,De ligging is geweldig, aan het water en aan de snelweg. Almelo heeft daarvoor nog 150 hectare grond beschikbaar voor bedrijven. Almelo doet het al goed, de binnenwateren zijn heel belangrijk voor de stad, maar het kan alleen nog maar verder groeien. De ondernemers moeten het uiteindelijk doen, maar het is aan ons om de goed bereikbaarheidsvoorwaarden te creëren.”