Nieuws Actueel

Heb jij algemene voorwaarden?

Martijn Vervest 29 september 2014

Een kwart van de ZZP’ers heeft geen algemene voorwaarden, stelt de Kamer van Koophandel (KvK). Niet verstandig, want bij een conflict met een klant heb je geen afspraken om op terug te vallen. Als je je eigen algemene voorwaarden opstelt, waar moet je dan op letten? Vaste kern van algemene voorwaarden De inhoud van algemene voorwaarden kan nogal per bedrijf en branche verschillen. Maar vrijwel altijd zijn bepalingen over de volgende punten onmisbaar: - De offerte (is deze vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding)- Het transport (wie betaalt het, hoe zit het verzekering, invoerrechten?)- Wat is de levertijd (wat spreek je af bij overmacht?)- De betaling (termijn, incassokosten, rente)- Een eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling)- Garantie (wanneer geldt het?)- De afwikkeling van geschillen (via de rechter of arbitrage)- De aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding)Aansprakelijkheid onjuist beperktVeel ondernemers willen via de algemene voorwaarden hun aansprakelijkheid beperken. Soms is dat mogelijk, zoals een ICT-er die niet verantwoordelijk wil zijn voor eventuele schade als een website tijdelijk onbereikbaar is. Helaas bieden zulke bepalingen vaak alleen een schijnzekerheid. Komt het tot een zaak, dan zet de rechter al gauw een streep door een beperking van de aansprakelijkheid. Of je je tegen aansprakelijkheid kunt beschermen hangt sterk af van of je klanten bedrijven of consumenten zijn.Stel ze op het juiste moment beschikbaarAan goede algemene voorwaarden heb je niks als je je klant er niet van op de hoogte hebt gesteld. Hoe je dit is afhankelijk van de manier waarop je zaken doet. Run je een webshop, dan gaat het anders dan wanneer je een drukkerij hebt. Een rechter kan je algemene voorwaarden ongeldig verklaren als je ze niet op het juiste moment aan je klant ter beschikking hebt gesteld. Gebruik geen verboden bepalingenIn je algemene voorwaarden mag je geen bepalingen opnemen die tegen de wet in gaan. Zo is het natuurlijk niet toegestaan om in je voorwaarden op te nemen dat een klant met een klacht nooit naar een rechter mag stappen om zijn gelijk te halen. Dat recht heeft iedereen, dus ook jouw klant. Op de zogenoemde grijze en zwarte lijst uit het Burgerlijk Wetboek staan ongewenste of verboden bepalingen. Zorg dat je leert van verledenConflicten met klanten kun je nooit helemaal voorkomen. Iemand kan onverwachts een claim bij je neerleggen dat je diensten niet van de gewenste kwaliteit zijn. Ga dan je algemene voorwaarden nog eens goed na. Misschien is het goed om nog eens extra vast te leggen tot waar jouw aansprakelijkheid reikt. Zo kun je een escalatie de volgende keer mogelijk voorkomen. Lees bijvoorbeeld dit persoonlijke verhaal uitgegeven door de KvK. Lees verder