Nieuws Actueel

Heijmans ziet herstel woningmarkt

Rik Nizet 13 mei 2015

Heijmans bouwbedrijf vlaggen 335

Het gaat geleidelijk steeds beter met de Nederlandse huizenmarkt. Dat stelde bouwbedrijf Heijmans woensdag in een tussentijds handelsbericht over het eerste kwartaal. Bij de overige activiteiten, de utiliteitsbouw en infrastructurele projecten, zit de klad er echter nog altijd in.

De onderneming verkocht in de eerste vier maanden van dit jaar 387 huizen, waarvan 348 aan particulieren. Een jaar eerder stokte de teller op 234 stuks, waarvan er 129 in particuliere handen kwamen. De opleving van de huizenmarkt zorgde voor een "beperkte'' omzetgroei bij Heijmans.

Bij het onderdeel utiliteitsbouw, waar alles onder valt behalve woningen, wordt de omzet in een lastige markt in toenemende mate bepaald door grote, integrale projecten. Volgens Heijmans blijft de actuele productie bij de infratak onder druk staan, resulterend in een lagere omzet dan een jaar eerder.

Zwakke marktomstandighedenHeijmans voerde eind 2014 een aantal maatregelen door in verband met de zwakke marktomstandigheden bij de meeste van zijn activiteiten. Over het algemeen liggen die zogeheten verbeterprogramma's op schema. Bij utiliteitsbouw werd een aanvraag voor collectief ontslag afgewezen door het UWV. Volgens vakbond FNV wilde de bouwer 158 vaste krachten ontslaan en ze vervangen door goedkopere flexwerkers.

De marktomstandigheden, en daarmee de economische urgentie om in te grijpen in de organisatie, blijven voor Heijmans echter ongewijzigd. De bouwer gaf woensdag aan in nauwe samenspraak met de ondernemingsraden aan andere manieren te werken om de doelstellingen te bereiken. Reorganisaties bij het Duitse Oevermann zijn vrijwel afgerond.

Heijmans verwacht dat de effecten van de ingrepen pas in de cijfers over de tweede helft van dit jaar zichtbaar zullen zijn. Het bedrijf had eind maart nog voor 2,3 miljard euro aan opdrachten in de boeken staan.