Nieuws Actueel

Helft MKB'ers krijgt niet betaald

Martijn Vervest 28 juli 2014

Hoewel Nederland langzaam uit de crisis lijkt te komen, lijdt het MKB nog sterk onder facturen die te laat betaald worden. Jaarlijks lopen Nederlandse bedrijven daardoor 10 miljard euro mis. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat maar liefst driekwart van de MKB-ers het afgelopen jaar geleden heeft onder betalingsverplichtingen die niet voldaan werden. Van deze ondernemers kreeg 93 procent te kampen met facturen die te laat betaald werden. Maar liefst 63 procent van de ondernemers kreeg te maken met facturen die zelfs helemaal niet betaald werden. Afspraken Hoewel niet nagekomen betalingsafspraken een groot probleem vormen voor ondernemers, doen zij nog te weinig om dit soort situaties te voorkomen. Micha Smit van Yuki.nl licht toe: “Ondernemers doen er bijvoorbeeld goed aan de kredietwaardigheid van hun klanten na te gaan. Daarnaast is het verstandig om je als ondernemer te verzekeren tegen schade die kan ontstaan doordat klanten hun betalingsverplichting niet nakomen.” Uit de cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat nog niet eens een derde van de ondernemers de kredietwaardigheid van een klant nagaat en nog geen 1 op de 10 ondernemers is hiervoor verzekerd. Zomertijd Gedurende de zomer komt wanbetaling meer voor. Voor veel bedrijven is dit een rustige periode, waarin er weinig opdrachten zijn en dus ook minder omzet. Dat maakt dat het voor veel bedrijven in de zomermaanden lastiger is om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. In periodes waarin meer opdrachten worden uitgevoerd en er meer omzet is, laat de betaling van facturen vaak minder lang op zich wachten. Klein versus groot Kleinere bedrijven komen hun betalingsverplichtingen eerder na dan grote bedrijven. Vaak zijn grotere bedrijven in de positie om langere betalingstermijnen af te dwingen. Bovendien hebben zij de periode waarmee zij wachten tot het uitvoeren van een betaling sinds 2005 met 4 procent verlengd. Kleine bedrijven daarentegen hebben deze periode juist verkort met 8 procent en zijn wat betreft betaling van facturen dus betrouwbaarder voor ondernemers. Gemeenten Naast de grote en kleine bedrijven, zijn er veel gemeenten die hun betalingsverplichtingen niet op tijd nakomen. Maar liefst 57 procent van de gemeenten voldoet niet aan de overheidsdoelstelling om 90 procent van de facturen binnen de termijn van 30 dagen te betalen. Ook hier geldt weer dat grotere gemeenten minder vaak aan de norm voldoen dan kleinere gemeenten. Tips Al met al is de conclusie dat er behoorlijk wat oorzaken zijn waardoor facturen te laat betaald worden. Juist daarom is het belangrijk om er als ondernemer alles aan te doen om dergelijke problemen te voorkomen, of op zijn minst de kans erop te minimaliseren. Micha Smit van Yuki.nl adviseert ondernemers dan ook om maatregelen te treffen: - Wanneer je werkt met automatische incasso voorkom je fouten en heb je bovendien de betalingen door klanten zelf meer in de hand. - Bewaak je openstaande debiteuren. Met veel online boekhoudpakketten kun je automatische gewaarschuwd worden bij betalingen die te lang openstaan. Wanneer de betalingstermijn van je factuur is verlopen, stuur dan direct een betalingsherinnering. Er achteraan blijven zitten is toch vaak het beste om een snelle betaling te stimuleren. Vaak kan het versturen van herinneringen ook automatisch (digitaal). Het beste kun je ook de klant bellen, direct na het versturen van een herinnering. Maak facturen op in de huisstijl van je bedrijf en vermeld duidelijk het totaalbedrag van de factuur, zodat daar geen verwarring over kan ontstaan. - Veel ondernemers verzoeken op hun facturen om het openstaande bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Het is echter verstandig om de exacte vervaldatum van de factuur te vermelden, om onduidelijkheid over de uiterste betaaldatum te voorkomen. - Indien mogelijk, kun je beter factureren buiten de zomerperiode om, wanneer bedrijven meer opdrachten en dus meer omzet draaien. Je klant heeft dan op het moment van facturatie meer financiële middelen om aan de betalingsverplichting te voldoen. - Verstuur facturen altijd zo snel mogelijk. Elke dag die je wacht met het versturen van je factuur betekent een dag langer wachten op de betaling ervan. - Het is altijd aan te raden om bij het uitvoeren van de betaling je klant zo veel mogelijk werk uit handen te nemen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door een acceptgiro toe te voegen, maar bijvoorbeeld ook een iDeal link, zodat de betaling direct online kan worden voldaan. - Tot slot doe je er goed aan om duidelijke afspraken te maken en deze zelf ook na te komen. Jouw geleverde prestatie moet voldoen aan de gemaakte afspraken en je facturen moeten kloppen. Daarmee voorkom je onduidelijkheden die het proces vertragen.