Nieuws Actueel

Helft van de huishoudens spaart te veel pensioen

Caroline Spilt 10 april 2015

Zzp vrouw bellen bureau middelgroot

Bijna een derde van de Nederlandse huishoudens (30 procent) heeft na pensionering een inkomen van minder dan 70 procent van het huidige inkomen. Deze groep bestaat vooral uit zelfstandigen en gescheiden mannen en vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van Netspar, een kenniscentrum op het gebied van pensioenen.

Dat 30 procent een 'ontoereikend pensioen' zal hebben, betekent volgens de onderzoekers niet dat de armoede onder ouderen toeneemt. Die is in Nederland laag en zal laag blijven, omdat de AOW op zich voldoende is om in de belangrijkste levensbehoeften te voorzien. Nederland steekt wat dat betreft gunstig af tegenover landen als Frankrijk als de Verenigde Staten.

Te veel sparenTegenover de groep die te weinig spaart of kan sparen, staat een kwart van de huishoudens dat 'te veel' spaart. Deze mensen hebben straks als gepensioneerden een hoger netto-inkomen dan hun huidige inkomen.

De onderzoekers keken ook naar wat mensen zelf denken nodig te hebben voor hun oude dag. Dan blijkt dat de helft van de huishoudens te veel spaart. Daar staat een groep van 35 procent van de huishoudens tegenover dat te weinig spaart of kan sparen om te voldoen aan zijn gewenste levensstandaard.

Grote variatie"We zien een grote variatie in pensioenopbouw tussen groepen. En de wensen ten aanzien van het pensioen lopen flink uiteen. Dit pleit voor meer flexibiliteit en maatwerk bij de pensioenopbouw'', zegt onderzoeker Marike Knoef van Netspar.