Nieuws Actueel

Hengelo vindt dat samenwerking in regio structureel karakter moet krijgen

Van onze redactie 26 februari 2015

In december verscheen het concept-advies ‘Samenwerken doen we zelf’ van de stuurgroep ‘heroriëntatie gemeentelijke samenwerking’. Teneur was, tot afgrijzen van Enschede, dat de individuele gemeenteraden maar moeten beslissen wanneer en hoe er samengewerkt moet worden.

Groot economisch belang

De Hengelose politiek vreest nu ook dat ‘bij vrijblijvende samenwerking, met besluitvorming in de lokale raden, het risico groter wordt dat lokale belangen de voorkeur krijgen boven regionale belangen’. De vrees dat met name kleinere gemeenten regionale ontwikkelingen frustreren of blokkeren is groot. Dat zou leiden tot vertraging in de besluitvorming of erger, minder slagkracht. Juist die regionale samenwerking acht Hengelo van groot belang als het gaat om bijvoorbeeld economisch beleid en de lobby richting Den Haag en Brussel.

Foto: Carlo ter Ellen