Nieuws Actueel

Hennis: gifverf op beperkt aantal locaties

Van onze redactie 30 april 2015

Image 4893287

In het verleden is de verf op een verkeerde manier gebruikt bij het ministerie. Hier wordt onafhankelijk onderzoek naar gedaan. Inmiddels hebben zich 2100 (oud)-medewerkers gemeld die met chroomverf werken of hebben gewerkt. Ongeveer zeshonderd van hen hebben gezondheidsklachten, schrijft Hennis. MaatregelenUit een eerste onderzoek blijkt dat er op de tien locaties waar nog met chroomhoudende verf wordt gewerkt, er ,,geen acute risico's voor het personeel zijn''. Wel zijn op vijf plaatsen luchtconcentraties geconstateerd waarbij de grenswaarden worden overschreden. Hennis heeft direct maatregelen genomen. In Leusden zijn de werkzaamheden gestaakt en op andere locaties worden aanvullende maatregelen genomen. Defensie blijft werken met chroomverf, omdat er nog geen alternatief voorhanden is. Verder bekijkt ze of het aantal locaties waar met chroom-6 verf wordt gewerkt en een hoog risico bestaat, kan worden beperkt. Het gaat dan om spuiten, maar ook om machinaal schuren, slijpen, stralen en frezen van verflagen met chroom-6. Plaatsen beperkt,,Hierdoor wordt kennis geconcentreerd en wordt het eenvoudiger om de veiligheidsvoorzieningen op het vereiste niveau te houden. Er zou daarmee een situatie ontstaan waarin sprake is van een verbod op deze werkzaamheden binnen Defensie, behalve op een beperkt aantal plaatsen waarvoor ontheffing is verleend'', aldus Hennis. Schrijnende gevallen krijgen een financiële tegemoetkoming vooruitlopend op een eventuele resterende schadevergoeding. Er hebben zich hier al 341 mensen voor gemeld. De komende weken horen zij of ze in aanmerking komen voor een betaling die varieert van 3000 tot 15.000 euro. Bij Defensie blijkt verder uit onderzoek dat er te weinig mensen zijn op het gebied van bedrijfsveiligheid. Dat is onder meer het gevolg van de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Ook hier worden stappen genomen, laat Hennis weten.