Nieuws Actueel

Herstel arbeidsmarkt niet in alle sectoren

Lotte Grimberg 3 juni 2015

Het herstel van de arbeidsmarkt zet door, maar niet iedereen profiteert daarvan. In de financiële dienstverlening, de zorg, de industrie en bij de overheid verdwijnen komende jaren naar verwachting nog duizenden banen. Dit komt onder meer door digitalisering en bezuinigingen van de overheid.

Uitkeringsinstantie UWV rekent erop dat het aantal banen in Nederland dit jaar voor het eerst in drie jaar weer toeneemt. Maar het ingezette economische herstel is niet sterk genoeg voor een stevig banenherstel.

Het UWV voorziet voor dit jaar een toename van 38.000 arbeidsplaatsen. Inclusief extra werk voor zelfstandigen en zzp'ers groeit de werkgelegenheid zelfs met 73.000 banen, staat in de jaarlijkse arbeidsmarktprognose van de instantie.

UitzendbrancheVooral in de uitzendbranche komt meer werk. Maar ook in de bouw is voor het eerst in zes jaar weer plaats voor meer werknemers. Naar bepaalde beroepen is de vraag zodanig aangetrokken dat vacatures inmiddels lastig te vullen zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor monteurs, ICT-programmeurs, docenten, wijkverpleegkundigen, opticiens en registeraccountants.

Werklozen"Het tij is echt aan het keren', zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij de instantie. "Maar veel werkgevers blijven voorzichtig bij het aannemen van mensen.'' Vooral voor jonge werkzoekenden met een lage opleiding, ouderen en langdurig werklozen is het volgens Witjes nog erg moeilijk om werk te vinden.

Het UWV ziet wel dat het beter gaat met de economie. Niet alleen de export trekt de kar. Ook de investeringen van bedrijven nemen weer toe. Hierdoor laat ook de arbeidsmarkt verbetering zien.

GroeiVoor 2016 gaat de instantie uit van een verdere groei, met 54.000 banen voor werknemers. De voorspelde toename is nog wel bescheiden vergeleken met de afname van het aantal banen gedurende de crisis. Sinds 2008 is het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 300.000 teruggelopen.

ExplosiefIn de crisis is tevens het aantal lopende WW-uitkeringen explosief gestegen, van 161.000 in oktober 2008 tot 441.000 eind vorig jaar. Aan die ontwikkeling komt nu voorzichtig een eind. Het UWV rekent erop dat het aantal mensen in de WW eind volgend jaar weer net onder de grens van 400.000 komt.