Nieuws Actueel

Herstel bouw zorgt voor minder werklozen in Twente

Van onze redactie 24 november 2014

Ook bij de meeste andere sectoren is de ontwikkeling in Twente beter. Uitzondering hierop zijn de metaal- en technische bedrijven en de minder omvangrijke grafische industrie, culturele instellingen en het openbaar bestuur.

In de Achterhoek nam het aantal werklozen licht toe, met 0,2 procent, wat neerkomt op 8.169 mensen met een WW-uitkering. Net als in Twente daalde opnieuw het aantal WW-uitkeringen van mensen die voor hun werkloosheid werkten in de bouwnijverheid. Dat geldt ook voor het onderwijs. Deze afnames zijn voor een belangrijk deel het gevolg van het seizoenspatroon. In september en oktober beginnen in deze sectoren veel jaarcontracten.

Uitzendbureaus

Opvallend is dat in oktober het aantal WW-uitkeringen is gestegen van mensen die voor een uitzendbureau hebben gewerkt. ‘Dit terwijl bij een herstellende economie de uitzendbureaus doorgaans als een van de eersten profiteren’, meldt het UWV.

Het aantal WW-uitkeringen van mensen uit de gezondheidszorg en welzijn is in oktober zeer licht gestegen en vergeleken met een jaar eerder zelfs 21 procent hoger. Eerder gaf UWV al aan in de Achterhoek het komende jaar verdere krimp van de werkgelegenheid te verwachten met 0,6 procent.

Foto: Emiel Muijderman