Nieuws Actueel

'Herstel olieprijs blijft uit'

Van onze redactie 3 juni 2015

Image 4969870

Fundamenteel is er volgens de bank niet veel veranderd ten opzichte van januari. ,,Er was, en is een situatie van overaanbod en deze situatie zal op korte termijn niet veranderen'', aldus de Energie Monitor van de bank. De recente stagnatie en toegenomen druk op de olieprijs wijt de bank aan een aantal factoren.

Het herstel van de olieprijs was mede gebaseerd op een verzwakking van de dollar. De bank wijst erop dat recentelijk de dollar weer sterker geworden, onder meer door de toegenomen onrust over de situatie in Griekenland. Maar ook hebben speculatieve hedgefondsen hun posities wat afgebouwd. ,,Minder long-posities zorgen voor nieuwe druk op de olieprijs.'' Tenslotte is de productie van schalieolie in de Verenigde Staten weer winstgevend.

China

Op 5 juni zal de OPEC beslissen over haar productiequotum. De markt gaat er volgens het rapport inmiddels van uit dat het oliekartel haar beleid niet zal veranderen. ,,Dit zou inhouden dat de OPEC haar productiequotum van 30 miljoen vaten per dag handhaaft en daarmee beoogt het marktaandeel van de OPEC te behouden.''

Ook vanuit de vraagkant is er weinig prijsopdrijvend effect te verwachten. De vraag naar olie vanuit opkomende markten als China zal de komende jaren minder snel toenemen. Dit is onder meer een direct gevolg van de geleidelijke afkoeling van de economische groei in China, aldus het rapport.

EPA