Nieuws Actueel

Hertenjacht weer toegestaan

Ernst Jan Rozendaal 27 januari 2016

Hertenjachtjagen1065

In de Manteling op Walcheren en op de Kop van Schouwen mag weer op damherten worden gejaagd. Het provinciebestuur heeft daar weer toestemming voor verleend, bericht de PZC woensdag.

In Nederland geldt een jachtverbod op herten. De afgelopen jaren verleende de provincie een ontheffing aan Faunabeheer Zeeland omdat de populatie aan damherten op Walcheren en Schouwen anders te groot zou worden, wat schade oplevert voor de landbouw en gevaar voor de verkeersveiligheid. Op basis van onderzoek door het bureau Alterra gaat de provincie ervan uit dat op Schouwen plek is voor maximaal 325 herten en op Walcheren voor maximaal 80. Om dat aantal op peil te houden mogen herten worden afgeschoten. Dat beleid is herhaaldelijk aangevochten door de Stichting de Faunabescherming, maar tot twee maanden geleden stelde de rechter de provincie telkens in het gelijk.

Begin december besloot de rechtbank Zeeland/West-Brabant anders en kreeg Faunabescherming wel gelijk. In het vonnis van de rechtbank werd verwezen naar eerdere uitspraken over de ontheffing van het jachtverbod op reeën. Daarop mag pas worden gejaagd als daadwerkelijk is aangetoond dat het welzijn van de dieren in het geding is. Omdat de provincie dat niet had aangetoond bij het verwerpen van het bezwaarschrift van Stichting de Faunabescherming tegen de jacht op herten, werd de ontheffing op het jachtverbod verboden.

Na het inwinnen van advies heeft de provincie gisteren opnieuw de bezwaren van Faunabescherming verworpen. Dit keer is het welzijn van de damherten wel meegewogen. Als de hertenpopulatie te groot wordt, leidt dat tot erfelijke afwijkingen. Verder neemt de kans op onjuist voedsel, ziekten, verwondingen en ziekten toe, aldus de provincie.

"We hebben voor het eerst het welzijn meegewogen in onze motivatie om de ontheffing te verlenen", zegt gedeputeerde Carla Schönknecht. De Faunabescherming kan nu weer bij de rechter in beroep gaan tegen het besluit van de provincie.