Nieuws Actueel

Hervorming economie moet sneller

Lotte Grimberg 9 februari 2015

Rijke landen doen te weinig om de stagnatie van hun economie te doorbreken. Essentiële hervormingen worden op de lange baan geschoven, terwijl die juist kunnen zorgen voor een opleving van de arbeidsmarkt en de vraag. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een maandag gepresenteerd rapport.

Zwakke vraag"Een ambitieuze hervormingsagenda kan helpen om de arbeidsmarkt, productiviteit en de vraag te stimuleren'', aldus de denktank. "Dat is van cruciaal belang om een vicieuze cirkel te voorkomen, waarbij de zwakke vraag en toenemende ongelijkheid de potentiële groei en het vertrouwen ondermijnen en leiden tot een aanhoudende stagnatie.''

TeleurstellendDe OESO vindt vooral het tempo waarin Noord-Europese landen hun economie hervormen teleurstellend. Onder druk van de problemen uit de afgelopen jaren worden veranderingen in bijvoorbeeld Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland in een veel hoger tempo doorgevoerd.