Nieuws Actueel

Het ambacht is weer sexy

Jeroen Jansen 13 maart 2014

Ambachten zijn bezig met een inhaalslag als drijvende kracht achter een nieuwe vorm van kleinschalige economie, als inspiratiebron voor ontwerpers en als tegenhanger voor de consumptiemaatschappij.

Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE): “Jarenlang lag in Nederland de nadruk op het werken met het hoofd in plaats van met de handen. Het ambacht werd vooral getoond op braderieën en in musea, waardoor het voor het grote publiek synoniem werd met een amusant schouwspel, dat herinnert aan voorbije tijden. Statisch en niet meer van deze tijd. Het ambacht is nu een nieuwe weg ingeslagen.”

Nieuw elan“Ondanks alle tegenwerking bestaan creatieve ambachten nog steeds en met een nieuw elan. Kleinschalige bedrijfjes, waarin de kennis en technieken van ambachten gebruikt worden voor vernieuwende producten. Andere landen, zoals Duitsland, laten zien dat deze kleinschalige bedrijven een krachtig en interessant onderdeel van de economie kunnen zijn. Hiernaast hebben ambachten als immaterieel erfgoed een belangrijke rol in de cultuur van een land.”

Dutch DesignKleinschalige bedrijfjes vormen een groeiend onderdeel van een veranderende economie. Authentiek handwerk dat met aandacht gemaakt is en een band heeft met het verleden, oefent een steeds grotere aantrekkingskracht uit op het publiek dat verzadigd is van het zielloze massaproduct. Het traditionele ambacht wordt herontdekt door vermaarde designers die het gebruiken als inspiratiebron om er de wereld mee te veroveren als Dutch Design.

Ambachten zoals zilversmeedwerk, vlechtwerk, houtbewerken, koperslaan, kantklossen en papierknipkunst zijn maar enkele voorbeelden die gebruikt worden. Het stoffige imago dat lange tijd rond ambachten heeft gehangen, wordt langzaam maar zeker afgeschud.

ToekomstHelaas is de situatie in Nederland voor de meeste ambachten nog verre van florissant. Hoewel sommige ambachtslieden de huidige positieve trend oppikken en in staat zijn om deze te gebruiken voor hun bedrijf, is het voor anderen moeilijk om het hoofd boven water te houden. Problemen met het doorgeven van de traditionele technieken, het aanleren van vaardigheden, het vinden van nieuwe leerlingen en het bereiken van een afzetmarkt, zijn maar enkele voorbeelden.

Lees verder op BC.nl.