Nieuws Actueel

Het begint te schuren in de advocatuur

Van onze redactie 28 mei 2015

Carl Luttikhuis Nikkels

Gemiddeld uurtarief ligt tussen 150 en 200 euro

Uurtarieven van 500 euro? Carl Luttikhuis, advocaat bij De Singel Advocaten in Enschede en waarnemend deken van de Orde van Advocaten in Overijssel, schudt zijn hoofd. Dat zijn bedragen die je hier in Twente echt niet ziet. Gemiddeld vraagt een advocaat in deze regio volgens hem tussen de 150 en 300 euro per uur. Waarbij 90 procent van de zaken voor een uurtarief van tussen de 150 en 200 euro wordt gedaan. Maar inderdaad, nog steeds forse uurtarieven, beaamt Luttikhuis. „Daarvoor word je wel geacht kwaliteit te leveren en als je dat niet doet word je daar als advocaat op afgerekend.”

Carl Luttikhuis kan het weten, als waarnemend deken is het zijn taak om de kwaliteit van de advocatuur te borgen, klachten af te handelen en dat betekent vooral bemiddelen, als dat tenminste nog kan. „De meeste klachten gaan niet over de inhoud, maar over de dienstverlening, de communicatie is dan niet goed geweest. We zien vooral klachten in het arbeidsrecht en het personen- en familierecht, gebieden waar de emoties hoog oplopen.”

Twente telt 123 advocatenkantoren

In totaal telt de regio Twente (het vroegere arrondissement Almelo) begin mei 123 advocatenkantoren en 358 advocaten. Dat is niets vergeleken met de regio rond Amsterdam, waar tussen de 5.000 en 6.000 advocaten werken, vergelijkt Luttikhuis. De branche in Twente is dus relatief klein en de grote advocatenkantoren zijn letterlijk op de vingers van één hand te tellen: Damsté, KienhuisHoving en Daniels Huisman Advocaten, dan heb je het wel gehad.

Er zijn een stuk of tien middelgrote kantoren waar tussen de vijf en tien advocaten werken. „Bij 110 advocatenkantoren in Twente werken minder dan vijf advocaten. Dat past bij Twente, hier zit je in allerlei netwerken, je gaat voor de persoon die advocaat is, die moet je kennen voor je al je problemen er neerlegt.” De kleine kantoren zijn vaak gespecialiseerd: in strafrecht, familierecht- en personenrecht of arbeidsrecht. „En dat moet ook wel om kwaliteit te kunnen leveren.”

Aantal advocaten in Twente daalt

Het heeft wel z’n weerslag op de aanwas van nieuwe advocaten. Twee jaar geleden waren er nog 370 advocaten in de regio, dat aantal is via natuurlijk verloop gedaald naar 358. Een nieuwe lichting advocaten is er nauwelijks. De reden: het opleiden van advocaat-stagiairs is kostbaar en tijdrovend. „Je moet een advocaat-stagiair voor drie jaar in dienst nemen tegen een betrekkelijk hoog salaris, de opleiding betalen en ook nog de tijd vinden om iemand goed te begeleiden. Als je kijkt naar de samenstelling van de kantoren in Twente zie je dat er veel eenpitters zijn, die krabben zich wel even achter de oren voor ze een advocaat-stagiair in dienst nemen. De toetreding tot de advocatuur staat daardoor onder druk.”

‘We kunnen het niet blijven accepteren’

Ook in de sociale advocatuur laten de ingrepen van Teeven en Opstelten hun sporen na. Een deel van de advocaten in Twente werkt ook op toevoeging, waarbij de overheid voor mensen met een laag inkomen de kosten voor rechtsbijstand betaalt. Maar de balies van het Juridisch Loket sluiten, de griffierechten zijn verhoogd en de zorgen vooraf dat het rechtssysteem minder toegankelijk zou worden voor mensen met weinig middelen blijkt inderdaad terecht, stelt Luttikhuis nu vast. „Dat is een grote zorg en stelt ons advocaten voor moeilijke beslissingen. Over het algemeen zijn advocaten mensen die hard werken en die mensen willen helpen, maar op dit moment komen we soms op een uurloon uit van 30 tot 40 euro voor een ingewikkelde toevoegingszaak. En dan geldt ook dat we ondernemer zijn, dat kan er gewoon niet uit. Vroeger kregen we 1.000 euro voor een toevoegingszaak van gemiddeld acht uur werk en was de eigen bijdrage voor een cliënt 75 euro. Die eigen bijdrage is nu 300 euro en we weten dat veel mensen dat niet kunnen betalen, waardoor advocaten dat geld niet terugzien en soms al op de site zetten dat mensen de eigen bijdrage niet hoeven te betalen.”

Volgens Luttikhuis kan het zo niet doorgaan: “We kunnen het niet blijven accepteren. En nu ook de juridische loketten sluiten... Mensen kunnen niet eens meer hun stukken aan iemand laten zien, alles moet telefonisch, dat werkt toch niet? Ja, daar maak ik me zorgen over.”

Foto: Carl Luttikhuis van De Singel Advocaten in Enschede. (Frans Nikkels)