Nieuws Actueel

Het stormt bij Delta Lloyd

Martijn Vervest 22 december 2014

De Nederlandsche Bank (DNB) wil dat Delta Lloyd uiterlijk begin 2016 een nieuwe financieel directeur (cfo) benoemt. De toezichthouder vindt de huidige financiële topman, Emiel Roozen, niet langer geschikt voor zijn functie. Dat meldde de verzekeraar maandag.Delta Lloyd besloot in de zomer van 2012 de afdekking van renterisico's te verminderen, vooruitlopend op de invoering door DNB van een vaste rekenrente voor de berekening van verzekeringsverplichtingen met een looptijd langer dan twintig jaar. Daarmee heeft de verzekeraar volgens de centrale bank onzorgvuldig gehandeld.RisicobeleidDe afbouw van de afdekking van renterisico's was volgens DNB niet in overeenstemming met het risicobeleid van Delta Lloyd, waar de toezichthouder toch al kritisch over was. De centrale bank meent daarnaast dat Delta Lloyd handelde op basis van vertrouwelijke informatie om daarmee voordeel te behalen.21,6 miljoenDat financiële voordeel, dat geschat wordt op 21,6 miljoen euro, moet Delta Lloyd inleveren. Het is opgeteld bij de boete van 1,2 miljoen euro die DNB heeft opgelegd, zodat de verzekeraar in totaal 22,8 miljoen euro moet betalen.Naar de rechterHet bedrijf stapt naar de rechter. "Wij kunnen de zienswijze van DNB niet rijmen met de feiten zoals wij die hebben geconstateerd", aldus president-commissaris Jean Frijns. "Daarom kiezen wij er voor deze juridische stappen te nemen, want alleen zo kunnen wij een onafhankelijk oordeel over dit verschil van inzicht krijgen."DisproportioneelVolgens Frijns verbindt DNB "disproportionele consequenties" aan de uitkomsten van zijn onderzoek. Hij benadrukte er alle vertrouwen in te hebben dat Delta Lloyd de rechtszaak kan winnen, wat ervoor moet zorgen dat Roozen zijn baan ook na 1 januari 2016 mag houden. "Zijn integriteit staat niet ter discussie", aldus de commissaris.AangepaktDelta Lloyd besloot wel de kritiek van DNB op zijn risicobeleid ter harte te nemen. Het risicomanagement wordt volgens Frijns "op alle niveaus" in het bedrijf aangepakt, inclusief de raad van bestuur. Die wordt uitgebreid met een risicodirecteur. De president-commissaris gaf desgevraagd aan dat het risicomanagement momenteel niet slecht is, maar dat er verbeteringen mogelijk zijn bij de "implementatie van procedures".DNB bevestigde maandagochtend de maatregelen tegen Delta Lloyd, maar gaf aan verder niet inhoudelijk op de zaak in te kunnen gaan.