Nieuws Actueel

Hijschgebouw gaat tegen de vlakte, maar voorgevels blijven gespaard

Van onze redactie 30 april 2015

Hijsch marieke bakker

Projectbureau Hart van Zuid moet als eigenaar de sloop zodanig uitvoeren dat het parkeerterrein van het ROC van Twente en de omliggende wegen blijven gespaard. Voorafgaand aan de sloop ‘zal de huidige staat en de structuur van het Hijschcomplex door middel van een fotoreportage worden gedocumenteerd en vastgelegd.’

Kosten

De kosten van de sloop zijn begroot op 50.000 euro. Het stutten van de voorgevels kost naar verwachting 20 mille. De kosten van documentatie bedragen nog eens 5 mille. Een suggestie van de Werkgroep Industriëel Erfgoed om delen van het complex op te slaan en te benutten bij een toekomstige ontwikkeling heeft het college niet overgenomen. ‘Niet zinvol’ en ‘niet reëel’ stelde het college vast. ‘In het land zijn geen voorbeelden waarbij dit goed gelukt is.’

Foto: Marieke Bakker