Nieuws Actueel

Hof van Twente krijgt eigen energiebedrijf: Zuiver

Van onze redactie 22 juni 2015

Zonnepanelen thinkstock

De oprichting van eigen energiebedrijf is één van de concrete plannen in de zogeheten ‘routekaart voor een energieneutraal Hof van Twente in 2035’, die inmiddels door de raad is vastgesteld. Over twintig jaar moet de gemeente in haar eigen energiebehoefte voorzien. In die ‘routekaart’ worden globaal stappen aangegeven die tot 2035 gezet zouden moeten worden om het doel van energieneutraal te halen.Duurzame producten Het gemeentelijk energiebedrijf kan geld verdienen door energie te leveren aan particulieren en bedrijven, door ontsluiting van de markt en productontwikkeling voor duurzame producten ten behoeve van ondernemers in Hof van Twente. Er kan ook geld op tafel komen door deelname in productielocaties en het ondersteunen bij de realisatie daarvan. Er zal nauw worden samengewerkt met installateurs en adviesbedrijven op het gebied van duurzame energie. Zonnepanelen De Energie Coöperatie Hof van Twente zal vanuit het energiebedrijf tegen een jaarlijkse vergoeding voorlichting geven aan particulieren, en educatieprojecten voor scholen en groepen op touw zetten. Ook andere projecten die bijdragen aan de rijksdoelstelling om volgend jaar 20 procent van de benodigde energie duurzaam (wind, zon, biomassa) op te wekken, worden in gang gezet. Na de zomer presenteert Meulenkamp een plan met onder meer locaties voor parken met zonnepanelen. De wethouder gaat ook met woningbouwcorporatie Viverion in gesprek om te bekijken hoe huurwoningen (met zonnepanelen) verduurzaamd kunnen worden.Lokale economie De raad heeft sinds 2008 herhaaldelijk haar ambitie uitgesproken op het gebied van duurzaamheid. Met de routekaart wordt daar nu invulling aan gegeven. De raad stelde in november vorig jaar al 500.000 euro beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen. Het stimuleren van de lokale economie is één van de belangrijkste pijlers onder de routekaart.Zon, wind en biomassaDe Duitse gemeente Saerback is inspiratiebron voor ‘de Hof’, omdat men daar al heel ver is. Zo wordt 250 procent van de eigen elektriciteitsbehoefte daar zelf opgewekt in een combinatie van zon, wind en biomassa. Hun projectleider wordt adviseur voor Hof van Twente. Binnenkort wordt ook begonnen met een lesprogramma voor scholen om jongeren bewust te maken.

Foto: Thinkstock