Nieuws Actueel

Hogere pensioenpremies door ingreep DNB

Van onze redactie 14 juli 2015

Image 5080897

De ingreep is nodig vanwege de lage rentestand in Europa. Volgens DNB stijgt de kostendekkende pensioenpremie door de nieuwe rekenmethode gemiddeld met 4 tot 5 procent. In hoeverre fondsen dit zullen moeten doorrekenen in hun feitelijke premie, hangt af van de keuzes die ze maken. Dat blijkt pas later dit jaar.

Naar verwachting leidt de bijstelling er niet toe dat fondsen daardoor opeens aanvullende kortingen moeten gaan doorvoeren.

UFR

Fondsen gebruiken de rekenrente om de waarde hun toekomstige verplichtingen te berekenen. De verandering betreft de zogeheten 'ultimate forward rate’ (UFR). Deze stond vast op 4,2 procent, maar moet voortaan worden berekend op basis van marktverwachtingen uit de afgelopen tien jaar.

De UFR zakt hierdoor met ingang van woensdag naar 3,3 procent. DNB schat dat de dekkingsgraad van de fondsen als gevolg hiervan met circa 3 procentpunt omlaag gaat. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.