Nieuws Actueel

Homo-ZZP'er meer vertrouwen dan hetero-ZZP'er

Lotte Grimberg 31 juli 2014

Homo-ZZP'ers hebben meer vertrouwen in hun eigen ondernemerschap en de ambitie om daar succesvol in te zijn, dan hetero-ZZP'ers. Dat blijkt een uit onderzoek onder 50 homo-ZZP'ers en 50 hetero-ZZP'ers lid bij ZZP Netwerk Nederland.VertrouwenDe ZZP'ers moesten in het onderzoek aangeven hoe tevreden zij zijn over de behaalde resultaten binnen hun eigen ondernemerschap. Ook werd hen gevraagd het vertrouwen in de toekomst uit te drukken in een cijfer van 1 tot 10. De ZZP'ers wisten niet dat het onderzoek zich richtte op het verschil tussen homo's en hetero's.

Uit het onderzoek kwamen twee conclusies naar boven: 1.Homo-ZZP'ers gaven structureel meer aan méér tevreden te zijn over de behaalde resultaten binnen hun eigen ondernemerschap dan hetero-ZZP'ers. Zo gaven 38 van de 50 homo's aan tevreden, zeer tevresen of extreem tevreden te zijn, terwijl slechts 20 van de 50 hetero's dit aangaven.

2. Homo-ZZP'ers hebben ook nadrukkelijk meer vertrouwen in de toekomst voor wat betreft hun ondernemerschap. Ze gaven gemiddeld het cijfer 7,7. Hetero-ZZP'ers gaven zichzelf een 6,4.

VerschillenZowel binnen de hetero- als homo-populatie kan geen verschil tussen mannen en vrouwen worden aangegeven. "Daarvoor is de onderzoeksgroep te klein," zegt Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland. "In de vijf jaar van ons bestaan hebben we gedurende bijeenkomsten veel ZZP'ers ontmoet, die lid bij ons zijn geworden. Soms weet je of hoor je dat sommige van deze mensen homo, lesbisch of hetero zijn. Met die kennis hebben we twee groepen aangebracht omdat we wilden zien of er wezenlijke verschillen waren."

HoeksteenZZP Netwerk Nederland geeft aan geen onderzoek te hebben gedaan naar de reden waarom homo's meer vertrouwen hebben in zichzelf en in de toekomst van hun ondernemerschap. "Je zou echter kunnen beredeneren dat hetero-ondernemers een geheel gezin draaiende moeten houden en zich daar ook verantwoordelijk voor voelen. Ook financieel. Ze hebben meer kosten dan homo's en lesbo's, hoewel dit ook niet altijd meer opgaat door het onstaan van nieuwe gezinsvormen. Meer het feit is natuurlijk wel dat procentueel gezien het traditionele gezin nog wel de hoeksteen van de samenleving vormt."

"Daarnaast kun je beredeneren dat homo's en lesbo's sowieso al meer 'vrijgevochten' zijn en dus meer risico durven te nemen. Ze zien dat het nemen van risico's zich kan lonen!"