Nieuws Actueel

Honderden sporters tijgerden over gifgrond in Ouderkerk

Van onze redactie 23 juli 2015

Image 5104104

Een onderdeel van het parcours is de voormalige vuilnisbelt bij de Ouderkerkerplas. De honderden deelnemers moesten door slootjes aan de voet van de afvalberg en al kruipend via de modderige heuvel naar de top.Dit gebeurde niet geheel zonder gezondheidrisico's, zo blijkt nu uit twee provinciale rapporten uit 2008. Hierin staat dat de concentratie van het gif arseen veel te hoog is. Ook zijn er vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCI) gevonden, dit zijn kankerverwekkende chemische producten. Verder staat in de rapporten beschreven dat de vuilnisbelt nooit goed gesaneerd is. De deklaag die erop ligt is tevens te dun.StudentenschoonmaakDe organisator van het evenement Lars Vreugdenhil laat weten dat hij de vuilnisbelt voorafgaand aan het evenement gedeeltelijk heeft laten opruimen door studenten van het ROC in Zuidoost. ,,Daarbij kwam vuil naar boven," zegt hij. ,,Hard en zacht plastic, kapotte flessen en hier en daar een stuk staal." Maar dit had ook niet mogen gebeuren. Deskundigen noemen het volstrekt onverantwoord om op de berg en in de slootjes er omheen te sporten of zonder bescherming schoon te maken. Oud-inspecteur van de Arbeidsinspectie en saneringsdeskundige Wim Scheltema en milieudeskundige Guus Loch vertellen in het Parool over de gevaren van VOCl. ,,Deze zijn vooral chronisch toxisch, maar kennen ook acute symptomen na kortstondige blootstelling, zoals huidontstekingen, acute hartritmestoornissen, nier- en leverschade, oedeem, chemische longontsteking en tijdelijke verstoring van het centrale zenuwstelsel. De stoffen worden vooral via de huid en door inademing opgenomen.''Volgens Scheltema is het opruimen in strijd met alle regels gebeurd. ,,Alleen een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf had deze werkzaamheden mogen uitvoeren."Geen zorgenEr zijn nog geen meldingen van deelnemers met gezondheidsklachten, maar locoburgemeester van Ouder-Amstel Rineke Korrel zegt zich geen enkele zorgen te maken om de gezondheid van de sporters en de scholieren van het ROC. Korrel zegt de bewuste rapporten niet te kennen en zegt zich 'gesterkt te voelen' door een 'indicatief rapport' van een onafhankelijk bureau dat eind vorige maand is opgemaakt op aandringen van bewoners. Toen zijn geen sporen aangetroffen van de kankerverwekkende stoffen. Hierbij is de bewuste berg echter niet onderzocht. ,,De grond kan niet gevaarlijk zijn; er lopen daar al jaren mensen. Dat had dan ook niet gemogen. Ik heb overal toestemming voor gevraagd én gekregen van het Groengebied. Zij hebben mij verzekerd dat het veilig was. Als ik toestemming krijg van het Groengebied, is het wat mij betreft goed. Ik heb nooit gehoord dat ik de vuilstort niet mocht gebruiken."Ze vertelt verder: ,,De veiligheid van de sporters staat voorop. Ik heb van niemand klachten ontvangen, integendeel, iedereen heeft een fantastische dag gehad.'