Nieuws Actueel

Honger hindert samenwerking

Martijn Vervest 2 september 2014

Wie als baas iets van zijn medewerkers gedaan wil krijgen, kan er beter voor zorgen dat hun magen gevuld zijn. Want medewerkers met een lege maag zijn minder bereid tot samenwerking. Honger versterkt bij mensen het gevoel dat ze ergens recht op hebben, waardoor ze zich egoïstischer gaan opstellen. Dat blijkt uit onderzoek van Cornell University en Dartmouth College bij meer dan 200 Amerikaanse studenten.

'Entitlement' (het gevoel ergens recht op te hebben) heeft sociale en psychologische oorzaken, maar kan ook gedreven worden door fysiologische behoeften, zoals honger. Dit leidt er toe dat mensen op zichzelf gaan focussen en hun eigen behoeften boven die van anderen stellen, zeggen onderzoekers Emily M. Zitek van Cornell University en Alexander H. Jordan van Dartmouth College. Positieve invloed Inzicht in het verband tussen honger en het gevoel ergens recht op te hebben kan een positieve invloed hebben op de werkvloer. Ook al omdat aan honger veel gemakkelijker iets kan worden gedaan dan aan veel andere oorzaken van entitlement, stellen de onderzoekers in hun paper ‘I Need Food and I Deserve a Raise: People Feel More Entitled When Hungry’. Experimenten Het verband tussen honger en entitlement werd in twee experimenten aangetoond. In het eerste kregen 103 deelnemers vragen bij het binnengaan of verlaten van een lunchrestaurant. De vragen gingen over of de deelnemers al geluncht hadden, en zo niet, hoe hongerig zij waren. Vervolgens werd hen gevraagd te reageren op de stellingen ‘grote dingen komen mij toe’, ‘als ik op de Titanic had gezeten, had ik het verdiend om op de eerste reddingsboot te zitten’ en ‘ik wil het beste omdat ik dat waard ben’. Uit het onderzoek blijkt dat hongerige deelnemers positiever antwoorden op deze stellingen. Pizza In een tweede experiment met 166 studenten, zaten sommige deelnemers in een kamer waar zij konden ruiken dat er een pizza werd bereid. Waarop er iemand binnen kwam die zei dat dit haar lunch was, de pizza uit de oven haalde en met de smakelijk geurende pizza de kamer verliet. De andere deelnemers zaten in een kamer waar er geen pizza werd bereid. Ook hier bleek dat degenen die hongerig gemaakt waren door de geur van de pizza, een sterker gevoel van entitlement hadden. Lees verder