Nieuws Actueel

Hotelketen Bastion beboet voor lage lonen

Van onze redactie 11 maart 2015

Image 4310487

De Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, deelde de boete uit. Bastion kon niet inzichtelijk maken hoeveel uren de werknemers gewerkt hebben, waardoor niet kon worden vastgesteld of zij voldoende loon ontvingen.

Er loopt nog een onderzoek naar overtreding van de Arbeidstijdenwet. Het onderzoek loopt sinds eind 2013. Het gaat om vestigingen bij Schiphol (2), in Apeldoorn en Dordrecht.

Schijnconstructie De inspectie stelt dat er sprake is van een schijnconstructie. Volgens hun contract krijgen de werknemers per uur betaald, maar in de praktijk berekende Bastion het aantal gewerkte uren aan de hand van het aantal schoongemaakte kamers.