Nieuws Actueel

HR-professional is zeer gewild

Rik Nizet 7 maart 2014

De eerste twee maanden van 2014 is de vraag naar HR-professionals gestegen met 25 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is opvallend om te zien dat met name de overheid een sterk toenemende vraag laat zien naar hr-professionals over geheel 2013 (+18%). Dit blijkt uit de analyse Trends en ontwikkelingen op de HR arbeidsmarkt van Yacht.

HR-specialisten gewildDe stijging van het laatste kwartaal 2013 laat niet voor alle HR-functies zo’n positief beeld zien. De vraag naar HR-managers steeg minder hard en de vraag naar HR-adviseurs liet over geheel 2013 zelfs een daling zien, ook in het laatste kwartaal van dat jaar. De verwachting is dat de vraag naar hr-adviseurs ook in 2014 niet zal toenemen. Dit als gevolg van de ontwikkeling dat er steeds meer HR-taken worden teruggelegd in de lijn en dat er operationele hr-taken worden geoutsourcet of worden opgevangen door efficiëntere administratieve processen. De groei zit dan ook in de sterk toenemende vraag naar hr-specialisten.

OverheidHet is opvallend om te zien dat er over geheel 2013 veel meer HR-professionals worden gevraagd bij de overheid (+18%). De stijgende vraag binnen de overheid richt zich met name op de HR-specialisten. Oorzaak van deze stijging is de transitiefase waarin de overheid zich momenteel bevindt. De bezuinigingsmaatregelen die worden doorgevoerd hebben als effect dat mensen een andere taak of rol binnen de overheid moeten krijgen. Dit heeft tot gevolg dat de vraag naar specialisten op het gebied van mobiliteit toeneemt. Ook zien we dat er een verandering binnen de overheid gaande is voor wat betreft de langere termijn. Thema’s als Strategische Personeelsplanning worden steeds meer opportuun door de toenemende vergrijzing in deze branche. De vraag is of de stijging van het aantal vacatures binnen de overheid in het eerste kwartaal doorzet, met het oog op de komende verkiezingen.

ZakelijkOpvallend is verder dat de groei, die in de branche zakelijke dienstverlening is ingezet in het laatste kwartaal van 2013, doorzet in 2014 als gevolg van het economisch herstel. "Wat we wel zien is dat bedrijven nog heel voorzichtig zijn in het aannemen van nieuwe, vaste medewerkers en de voorkeur geven aan flexibele oplossingen. Dit zien we duidelijke terug in het aantal vacatures dat bij intermediairs (+19%) is uitgezet", aldus Laurens van Vliet, commercieel manager HRM Yacht.