Nieuws Actueel

Huetink Lelies: 'Zorg om lelieteelt ongegrond'

Van onze redactie 3 april 2015

Huetink Lenneke Lingmont

De teler is het volstrekt oneens met de vragen en onderbouwing die Platform Progressief Wierden (PPW) onlangs bij het college van B en W indiende. Daarin uitte de coalitiepartij zorgen over het zeer giftige en mogelijk kankerverwekkende bestrijdingsmiddel metam-natrium, dat volgens de fractie regelmatig wordt ingezet om de grond te ontsmetten.

"Klinkklare onzin", meent Huetink, waar het gaat om 'regelmatige inzet'. "Dat middel gebruiken telers nauwelijks meer. Door de Europese en landelijke regelgeving is het praktisch gezien bijna onmogelijk om fatsoenlijk met dit soort 'natte grondontsmetting' te werken." Het gif mag bovendien maar eens in de vijf jaar op kleine schaal worden ingezet. "Terwijl er vroeger vele tienduizenden hectares land werden geïnjecteerd voor de aardappelteelt. Destijds kraaide er geen haan naar."

OngegrondHuetink stelt dat zijn bedrijf het middel überhaupt nooit heeft gebruikt. „En andere lelietelers die Wierdense grond bewerken gebruiken het ook niet. De zorgen zijn dus totaal ongegrond.” Dat is indirect een antwoord op de vraag van het PPW. De fractie wilde namelijk weten of telers de stof in Wierden inzetten. Niet dus, volgens Huetink. De teler ziet zich daarin gesteund door de brancheorganisatie Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). In een schrijven aan wethouder Dianne Span bevestigt de KAVB dat er in Wierden geen metam- natrium wordt gebruikt.