Nieuws Actueel

Huishoudens hebben meer te besteden

Van onze redactie 24 december 2014

Ook in de 1e 2 kwartalen van dit jaar groeide het inkomen van huishoudens al. Vooral bij zelfstandigen is dit sterk toegenomen.

Het zogeheten reëel beschikbaar inkomen wordt vastgesteld door de effecten van veranderingen in inkomsten, betaalde belastingen en premies, ontvangen uitkeringen en de inflatie bij elkaar op te tellen.

Prijspeil De belastingen en sociale premies die betaald moesten worden, lagen in het e kwartaal wel iets hoger dan vorig jaar. Maar dat werd gecompenseerd door de lage inflatie. Het gemiddelde prijspeil lag relatief gezien niet zo veel hoger dan een jaar terug.