Nieuws Actueel

Huiswerk voor Nederland

Martijn Vervest 2 juni 2014

Nederland hoeft niet langer onder verscherpt begrotingstoezicht te staan. Huiswerk is er wel. Nederland heeft vier aanbevelingen gekregen van Brussel naar aanleiding van de ingediende begrotings- en hervormingsplannen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de aanbevelingen.Lees ook:Nederlandse begroting op ordeDijslbloem: tekort verder terugdringen1. Nederland moet er voor zorgen dat dit jaar het begrotingstekort daadwerkelijk onder de 3 procent uitkomt. Er is nu een verschil tussen de eigen prognoses en die van Brussel. Volgend jaar moet Nederland ,,de begrotingsstrategie aanzienlijk versterken'' om er voor te zorgen dat de begrotingsdoelstellingen worden gehaald. Bovendien moet Nederland dit vasthouden en ervoor zorgen dat de overheidsschuld een ,,aanhoudend neerwaarts pad'' houdt. Onderwijs, innovatie en onderzoek zouden moeten worden ontzien van bezuinigingen.2. Nederland moet de woningmarkt verder hervormen, onder meer door de beperking van de hypotheekrenteaftrek sneller in te voeren. Ook moeten de prijzen van huurwoningen meer aan de markt worden overgelaten en moeten de huren van sociale huurwoningen verder aan de inkomens van huishoudens worden gekoppeld.3. Nederland zou de hervormingen van de tweede pijler van het pensioenstelsel moeten invoeren. Bij de verhoging van de pensioenleeftijd zou Nederland meer moeten doen om de inzetbaarheid van oudere werknemers te verbeteren. Ook moet Nederland doorgaan met de voorgenomen hervorming van het zorgstelsel, met het oog op de houdbaarheid van het systeem, maar tegelijkertijd ook een eerlijke toegang en kwaliteit waarborgen.4. Nederland zou verdere maatregelen moeten nemen om de arbeidsparticipatie te verhogen, met name van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook moet Nederland de belasting op arbeid beperken en de arbeidsmarkt verder hervormen en flexibeler maken.