Nieuws Actueel

Huizenprijzen lopen verder op

Van onze redactie 20 februari 2015

Het is de 10e maand op rij dat de prijzen van koopwoningen hoger zijn dan in de vergelijkbare maand een jaar eerder. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen was in januari ongeveer even hoog als medio 2003. In juni 2013 bereikte de huizenprijs een dieptepunt, sindsdien is er sprake van een licht stijgende trend.

Piek Vergeleken met juni 2013 lagen de prijzen in januari 3,6% hoger. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, is het prijsniveau 18,6% lager.

Het Kadaster bracht dinsdag al naar buiten dat in januari 9437 verkochte woningen werden geregistreerd. Dat is een stijging van 6% ten opzichte van januari 2014.

Starters Het statistiekbureau meldde vrijdag ook dat er voor starters op de woningmarkt, die zich richten op een eigen huis met een tuin, het aanbod beperkt is. Eind 2014 stonden er 12.000 eengezinswoningen met een vraagprijs onder de 150.000 euro te koop. Dat is slechts 3% van het totaal aantal bewoonde woningen met een WOZ-waarde in deze prijsklasse.

Duurdere eengezinswoningen staan in verhouding vaker te koop, namelijk 5% van het totaal aantal bewoonde woningen met in 2012 een WOZ-waarde boven de 150.000 euro. Het CBS wees erop dat starters geen opgebouwd vermogen hebben uit een vorig huis, waardoor de aanschaf van een 1e woning gefinancierd moet worden met een hypotheek en eventueel spaargeld.