Nieuws Actueel

'Hun hebben' is fout, 'hele mooie' is goed

Van onze redactie 6 november 2014

Het instituut legde 10 grammaticale verschijnselen voor waar deelnemers hun mening over konden geven.

Veel minder fout of zelfs bijna goed vindt men 'jij kan' in plaats van 'jij kunt' en 'hele mooie' in plaats van 'heel mooie'. Die uitdrukkingen zijn - zeker in de spreektaal - al behoorlijk ingeburgerd en zullen de wenkbrauwen niet snel doen fronsen.

De taalverschijnselen die als 'fout' worden aangemerkt hebben volgens het Meertens Instituut iets gemeen. Ze verwijzen naar een bepaalde sociale groep. Je zal 'hun hebben' en 'hij heb' eerder afkeuren als je die uitdrukkingen in verband brengt met een andere, 'lagere' sociale groep.

Zo wordt 'een aardige meisje' geassocieerd met mensen voor wie Nederlands niet de moedertaal is. En 'z'n eigen' in plaats van 'zichzelf' wordt gezien als een dialectuitdrukking.

Voor het onderzoek vulden 1515 mensen een enquête in.