Nieuws Actueel

Iets meer kans op werk in Achterhoek

Van onze redactie 16 oktober 2015

Vacature thinkstock

De werkgelegenheid groeit in de marktsector als geheel, maar niet in de landbouw, industrie, financiële diensten en overige diensten. De groei in de zakelijke diensten zit vooral bij de uitzendbedrijven, terwijl uitzendkrachten feitelijk vooral in andere sectoren werken. In de collectieve sector, vooral in zorg en welzijn, neemt het aantal banen af. Desondanks blijft zorg en welzijn de op een na grootste werkgever in de Achterhoek, na industrie.Naast het aantal banen groeit ook het aantal vacatures. Toch zijn er in de Achterhoek nog altijd veel werkzoekenden ten opzichte van het aantal vacatures. Vooral veel langdurig werkzoekenden komen nog steeds niet zonder hulp aan het werk. Er zijn ook beroepen waar juist vraag is naar nieuw personeel. Dat biedt kansen voor werkzoekenden met de juiste opleiding en werkervaring, vooral in techniek, medische beroepen en hogere ICT-functies. Het gaat hier wel om kleine aantallen banen.