Nieuws Actueel

Illegaal downloaden nu echt verboden

Jeroen Jansen 10 april 2014

Illegaal downloaden van bestanden zoals muziek en film mag niet meer. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag bekendgemaakt in reactie op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het faciliteren van illegaal aanbod is daarmee "zonder meer illegaal’’, liet directeur Tim Kuik van de stichting Brein Tim Kuik weten. De stichting kan dus makkelijker achter de aanbieders van het materiaal aan.

Het hof haalde donderdag een streep door de Nederlandse thuiskopieregeling. Daarmee werd ook de bijl gezet in het downloaden van illegaal materiaal, iets wat in Nederland werd gedoogd en gecompenseerd door die thuiskopieheffing. Dat is een extra heffing op informatiedragers zoals lege cd’s en apparaten zoals smartphones. Het geld kwam ten goede aan de rechthebbenden van het materiaal dat illegaal werd gedownload.

Maar die manier van werken kan niet worden gedoogd, vindt het hof. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen kopieën van goedgekeurde en illegale bronnen. Sterker nog, de regeling moedigt illegaal downloaden aan. Dat is goed nieuws voor de importeurs en fabrikanten van bijvoorbeeld de blanco cd’s en andere opslagmiddelen. Die hadden de zaak aangespannen.

Het verbod is direct van kracht, liet het ministerie donderdag weten. Tegelijk wordt de aanpak van illegaal downloaden geen strafrechtelijke aangelegenheid, maar een civielrechtelijke. Rechthebbenden kunnen zich dus bijvoorbeeld melden bij Brein. Voor die stichting maakt de uitspraak van het hof vooral verschil voor wat betreft de bewijslast.

"Wij kunnen hiermee beter sites aanpakken die enkel downloaden van illegaal aanbod faciliteren’’, legt Kuik uit. Voorheen moest Brein namelijk bewijzen dat die sites het illegale aanbod stimuleerden. De sites hielden zich voorheen doorgaans zo ver mogelijk van het illegale materiaal, zodat zij niet konden worden aangesproken op het illegale downloaden. " Faciliteren van downloaden van illegaal aanbod is nu zonder meer illegaal’’, besluit Kuik.

Volgens technologiedeskundige Danny Mekic is het verbod echter niet heel zinvol. "Een verbod is een schijnverbod: illegaal downloaden is niet te stoppen en er zijn altijd manieren om het ontraceerbaar te doen.’’