Nieuws Actueel

'Illegalenakkoord kabinet getuigt van weinig wijsheid'

Van onze redactie 23 april 2015

Image 4875435

Volgens Amnesty International heeft de Nederlandse overheid de plicht om te zorgen voor geschikte voorzieningen, zodat de menselijke waardigheid niet wordt geschaad. Dat is vastgelegd door het Europese Comité voor Sociale Rechten. 'Deze uitspraak is niet voor meerderlei uitleg vatbaar. Toegang tot voedsel, water, kleding en een veilige plek om te slapen zijn minimumvereisten om te kunnen overleven', aldus de mensenrechtenorganisatie.Ook VluchtelingenWerk Nederland wijst erop dat basale noodhulp ter beschikking moet worden gesteld en dat daaraan geen voorwaarden mogen worden verbonden. Volgens Kerk in Actie 'getuigt het akkoord van weinig wijsheid'. Het biedt 'geen humane oplossing voor ongedocumenteerden, die hiermee in de kou blijven staan'.De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft 'enkele kanttekeningen' bij het akkoord. 'Zo is het aantal van vijf steden waar wel opvang mogelijk is, te beperkt. Ook hebben we vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid, zoals de termijn van enkele weken om te werken aan terugkeer. En als de illegalen niet willen meewerken aan terugkeer heb je weer de rondzwervende vreemdeling.'Arnhem ontstemdDe coalitiepartijen in Arnhem (D66, SP, GroenLinks en CDA) en de ChristenUnie in de gemeenteraad zijn ontstemd over het voorgenomen besluit van het kabinet om slechts vijf steden toestemming te geven voor 'bed, bad en brood' en deze regeling in de overige steden, waaronder Arnhem, te verbieden. De coalitiepartijen en de CU in Arnhem vinden het 'onvoorstelbaar' dat binnen 'vier maanden na de decentralisatie van de zorg het kabinet wil bepalen hoe de gemeente Arnhem haar zorgplicht dient in te vullen'. De vijf partijen steunen de keuze van het Arnhemse college om ongeacht het kabinetsbeleid zorg te dragen voor een goede bed-, bad- en broodregeling.