Nieuws Actueel

'IMF riep te snel op tot bezuinigen'

Van onze redactie 4 november 2014

De onderzoekers uiten daarin kritiek op de oproepen vanuit het IMF in 2010 aan de Verenigde Staten, Europa en Japan om hun overheidsfinanciën op orde te brengen. Die werden gebaseerd op de eerste tekenen van economisch herstel na de diepe crisis van 2008 en 2009. Dat herstel zette vervolgens echter nauwelijks door, waardoor de werkloosheid in veel landen nog altijd bijzonder hoog is.

IMF-topvrouw Christine Lagarde wees de kritiek van de hand. Op basis van de verwachtingen van dat moment werden volgens haar in 2010 de juiste keuzes gemaakt. Toen de verwachtingen te optimistisch bleken te zijn, werd het beleid bijgesteld, voegde ze daaraan toe.

Leren van verleden Lagarde wees erop dat het onderzoek ook aantoont dat het IMF leert van het verleden en landen helpt om de gevolgen van een crisis goed te doorstaan. Verder benadrukte ze dat het IMF vooral landen met een snel oplopende schuld opriep hun bestedingen enigszins te beperken.

De commissie prees de rol die het IMF aan het begin van de crisis speelde. Het fonds was in die tijd een van de drijvende krachten achter de stimuleringsmaatregelen die een nog diepere crisis in 2008 en 2009 moesten voorkomen. Het IMF is de afgelopen jaren ook blijven hameren op het belang van een heel soepel monetair beleid, om het herstel van de economie te steunen.