Nieuws Actueel

IMF ziet verder herstel Nederlandse economie

Martijn Vervest 6 oktober 2014

Het IMF verwacht een gematigd herstel van de Nederlandse economie de komende jaren. De export trekt aan, de huizenprijzen stijgen en het vertrouwen in de economie neemt toe. Volgens de economen van het IMF leidt dat in 2015 tot een aantrekkende groei, maar in een voorzichtig tempo omdat de schulden van de huishoudens zwaar wegen op de bestedingen van consumenten.Lees ook:

'We staan dicht bij de afgrond'

Kenneth Kang van het IMF zei dat maandag tijdens een persconferentie in Den Haag, in een toelichting op het jaarlijkse IMF-rapport over de Nederlandse economie. De hoge schuldenlast van huishoudens in Nederland vormt de grootste bedreiging voor het herstel, aldus Kang. Externe risico's liggen bij de lage inflatie, trage groei in de eurozone en geopolitieke onrust.SchuldenlastHet IMF constateert dat de schuldenlast per huishouden in Nederland behoort tot de hoogste van de eurolanden. Dat maakt onze economie kwetsbaar voor schokken en is slecht voor groeiperspectieven op de langere termijn.HervormingenHet kabinet heeft volgens het IMF al flink hervormd, maar er moet meer gebeuren. Vooral de schulden van jongere generaties belemmeren het aantrekken van de consumptieve bestedingen. De netto welvaart is hoog, maar ligt vooral bij ouderen met hoge pensioenen hebben en lage hypotheeklasten. Jongere generaties, die hun woning veelal op het toppunt van de huizenmarkt kochten, lijden onder zware schulden.Belastingvrij schenkenHet IMF suggereert het kabinet daarom om de limiet van 50.000 euro belastingvrij schenken te verhogen. Die ligt dit jaar op 100.000, maar dat loopt 1 januari af. Het kabinet zou ook de pensioenpremies voor jongeren kunnen verlagen. Dat zou hun besteedbaar inkomen flink verhogen en daarmee leiden tot meer bestedingen en meer economische groei. Het IMF ziet dit als een mogelijk begin van een verdere pensioenhervorming.HypotheekHet IMF stelt ook voor om de maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van het huis sneller te verlagen, naar 80 procent. Het kabinet zou burgers daar snel duidelijkheid over moeten geven, zodat ze zich er op kunnen voorbereiden.