Nieuws Actueel

Imtech-kantoren onder de hamer

Rik Nizet 7 oktober 2015

Bureau rekenmachine laptop 335

In opdracht van de curatoren van het failliete Imtech veilt Troostwijk Veilingen de inventaris van zeven Imtech-kantoren. De veilingen omvat onder meer honderden laptops, honderden stuks handgereedschap en de complete inrichting van de kamers waar de Raad van Bestuur zetelde. Woensdag sluit de eerste veiling met de inventaris van het hoofdkantoor, de zes andere kantoren volgen kort daarna.

"Het failliet van Imtech heeft grote gevolgen voor het personeel dat hun baan kwijt is. Gelukkig is het de curatoren gelukt om veel bedrijfsonderdelen te 'verkopen' en te laten doorstarten. Toch blijf je dan met een aantal zaken zitten die nu worden geveild. Hierbij moet je dan dus denken aan de kantoorinventaris van maar liefst zevental vestigingen, waaronder het hoofdkantoor", Jeroen Bolweg, veilingmeester bij Troostwijk.

Staatsieportret"Wat mij opvalt bij deze veiling is de enorme hoeveelheid laptops en handgereedschap", vult Bolweg aan. "Voor diegene die nog opzoek is naar een vergadertafel of het staatsieportret van onze koning met certificaat ... ook die kan zijn slag slaan. We veilen de complete inrichting van de kamers waar de directie en Raad van Bestuur van Imtech heeft vergaderd."

De eerste veiling sluit op 7 oktober 2015.

BiedersDe kijkdag is zeer goed bezocht wat een goede indicator vormt voor de te verwachte belangstelling voor de online veiling. Op dit moment zijn er ruim 200 bieders uit 20 landen actief.