Nieuws Actueel

In actie tegen lozingen

LAURA VAN VUUREN 28 december 2015

Tuinders Lozingen

Het Hoogheemraadschap van Delfland constateert dat tuinders tijdens de teeltwisseling nog steeds vuil afvalwater lozen in sloten. Het schap controleert in die periode daarom veel intensiever, meldt het AD.

"Wij surveilleren in het veld, op zoek naar illegale lozingen", stelt Erik Groen, handhaver bij het Hoogheemraadschap van Delfland. "Als we illegale lozingen tegenkomen, gaan we waterstromen na en bezoeken we bedrijven. We meten ook het water, verandering in bijvoorbeeld de watertemperatuur kan een aanwijzing zijn voor een lozing."

Teeltwisseling is het wisselen van soorten gewas, dat in de tuinbouw wordt gedaan om de grond vruchtbaar te houden. Erik Groen is tijdens de teeltwisseling, van oktober tot december, en in de periode van het kweken van nieuwe plantjes, in januari en februari, vaker op pad dan in de rest van het jaar. "We zijn dagelijks buiten de deur aan het meten."

HergebruikHet hoogheemraadschap controleert de waterkwaliteit, in samenwerking met de Omgevingsdienst Haaglanden en gemeente Westland. "Behalve regenwater mag niet worden geloosd op de sloot," aldus Groen. ,,Glastuinbouwbedrijven kunnen het water hergebruiken of afvoeren op het riool." Dat doen de bedrijven echter niet altijd, waardoor het vieze water in de sloot terechtkomt. "Voor mensen levert dat niet direct gevaar op, omdat zij niet in aanraking met het water komen. Maar vissen en ander leven in het water hebben wel last van de lozingen."

Als een lozing wordt geconstateerd, doet het hoogheemraadschap er alles aan om die te stoppen. Groen: "Wij constateren de feiten en omstandigheden. Het Openbaar Ministerie gaat vervolgens over tot vervolging en bepaalt de consequenties voor bedrijven."

Vorig jaar heeft het schap zo'n 25 zaken per maand gehad, de cijfers van dit jaar zijn nog niet bekend. "We willen bedrijven niet dwarsbomen, maar samen met hen zorgen voor een goede waterkwaliteit in Westland." Daarom informeren de controleurs ondernemers over een goede waterhuishouding. "In september weten ze al van de teeltwisseling. Ondernemers moeten verspreid water lozen in het riool. Als ze dat niet doen, komen ze in de problemen en zien ze zich genoodzaakt water in de sloot te dumpen."