Nieuws Actueel

In Enschede gratis groene vergunning

Als eerste gemeente in Nederland wil Enschede de kosten voor vergunningen voor duurzame bouwwerken schrappen.

Van onze redactie 25 november 2015

Phi park Wouter Borre

Je legt zonnepanelen op het dak? Prima, ga gerust je gang. En je wilt een zonneveldje aanleggen in de achtertuin? Ho, stop, daar is een vergunning voor nodig. De leges - belastingen die op de vergunningen worden geheven - kunnen al gauw oplopen tot 700 euro. Zonder deze leges zou de initiatiefnemer bijvoorbeeld meer zonnepanelen kunnen plaatsen en daarmee zijn of haar investering sneller kunnen terugverdienen.

Deze overpeinzing bracht Enschede op het idee van ‘groene leges’. Zo worden de belastingvrije vergunningen voor duurzame bouwwerken straks genoemd. Enschedeërs betalen soms honderden euro’s aan leges, voor bijvoorbeeld een zonneveldje, terwijl de overheid duurzaamheid juist wil stimuleren. Vanaf 1 januari 2016 wil de gemeente de kosten van deze vergunningen op conto van de inwoner schrappen. Enschede is de eerste gemeente in Nederland die deze maatregel neemt.

Een unicum dus, zegt wethouder Hans van Agteren met trots. „Er zijn gemeenten die al wat regelingen hebben op het gebied van energieverbruik. Maar het kwijtschelden van leges voor duurzaam bouwen, zoals wij gaan doen, dat wordt nog nergens toegepast.”

Dus maakt Enschede er goede sier mee. „We willen het aantrekkelijker maken om duurzaam te bouwen”, aldus Van Agteren. „Een ‘groen dak’ vraagt om een grotere investering dan een normaal dak. Maar als het je voordelen op de leges oplevert, kan het interessant worden. We willen duurzame bouwers tegemoetkomen en tegelijkertijd bewustwording creëren.”

Foto: De bouw van Phi Park aan de Zuiderval zou met groene leges stukken goedkoper zijn geweest (Wouter Borre)