Nieuws Actueel

Ingreep DNB drukt herstel fondsen de kop in

Van onze redactie 14 juli 2015

Image 5081752

In het tweede kwartaal verbeterde de zogeheten beleidsdekkingsgraad van PMT juist van 102,6 naar 103,5 procent doordat de rente aantrok. Maar wanneer de nieuwe rekenmethode wordt toegepast, komt de dekkingsgraad per eind juni slechts uit op 100,2 procent.

PME zag zijn financiële situatie de laatste tijd eveneens verbeteren. De ingreep van DNB betekent echter een stap terug in dat herstel. Volgens het fonds krijgt zijn actuele dekkingsgraad hierdoor een knauw van 2,4 procentpunt.

Metaalfondsen

De premies bij de metaalfondsen zijn kort geleden voor langere tijd vastgezet. Die zullen dus niet omhoog gaan, lieten ze dinsdag weten. Wel bestaat de kans dat deelnemers bij een gelijkblijvende premie straks minder pensioen kunnen opbouwen. ,,Een verlaging van de pensioenen is nog niet aan de orde'', benadrukte PME. ,,Maar de kans daarop neemt wel toe.''

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Bij zorgfonds PFZW zakt deze graadmeter als gevolg van de nieuwe rekenmethode van DNB met circa 3 procentpunt. Een woordvoerster kon dinsdag nog niet zeggen wat de bijstelling door DNB betekent voor de premies en het verhogen van de pensioenen als compensatie voor gestegen prijzen (indexeren).

ABP

Ook bij het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, waren de deskundigen nog bezig met het doorrekenen van alle gevolgen.

DNB kondigde dinsdagmorgen aan de rekenrente te verlagen, door een aanpassing in de berekeningsmethode. Volgens de toezichthouder is die ingreep nodig vanwege de lage rentestand in Europa.