Nieuws Actueel

Inkomens Nederlandse land- en tuinbouw fors omlaag

Van onze redactie 17 december 2014

Ondernemers in de branche kregen dit jaar onder meer te maken met een boycot of importstop van hun producten door Rusland. Van veel agrarische producten zijn de prijzen mede daardoor gedaald.

InkomensterugvalGemiddeld bedraagt het inkomen van boeren dit jaar ongeveer 35.000 euro, tegen 43.000 euro vorig jaar. Met name akkerbouwers, varkenshouders en fruittelersincasseren een forse inkomensterugval. Maar het ging dit jaar niet met alle boeren slecht. Leghennenhouders zagen hun inkomen gemiddeld juist sterk toenemen, na een fors verlies vorig jaar. Zij profiteerden van lagere voerprijzen. Ook vleeskuikenhouders en bedrijven met melkgeiten boerden goed.

Internationale afzetmarktenLTO Nederland noemt 2014 in een reactie „een matig jaar”. Maar de brancheorganisatie blijft optimistisch over de perspectieven van de agrarische sector op delangere termijn. Ondernemers in de land- en tuinbouw zullen de komende jaren wel meer rekening moeten houden met schommelende opbrengstprijzen en inkomens. De cijfers vertonen de laatste tijd grote golfbewegingen. Die hangen volgens LTO samen met heftige ontwikkelingen op internationale afzetmarkten en een reeks aanpassingen van het Europese landbouwbeleid. „Markten zijn minder stabiel en instrumenten om in de Europese Unie forse prijsdalingen in bijvoorbeeld de akkerbouw en melkveehouderij tegen te gaan, zijn er niet meer.”