Nieuws Actueel

Inkomenskloof neemt verder toe

Rik Nizet 23 maart 2015

Inkomenskloof salaris lonen 335

De inkomensverschillen tussen de top van het grote beursgenoteerde bedrijfsleven en de werkvloer zijn in 2014 fors toegenomen en die kloof zal nog groter worden. Dat blijkt uit een beloningsanalyse door adviesbureau Focus Orange en het FD.

Het basisloon van de bestuursvoorzitters van de bedrijven die deel uitmaken van de AEX-index, steeg afgelopen jaar met gemiddeld 5,2 procent. Dat is veel harder dan de inflatie, en ruim drie keer zo hard als het modale salaris. Het gemiddelde basissalaris van de topbestuurders ligt inmiddels op 1 miljoen euro. De totale beloning inclusief cash bonus en uitgekeerde aandelen kwam uit op gemiddeld 3,7 miljoen, exclusief pensioenkosten, aldus de analyse.

Dat is 12 procent meer dan het voorgaande jaar. Het modaal inkomen steeg in 2014 met 1,5 procent en kwam uit op gemiddeld 35.000 euro volgens het Centraal Planbureau. De komende jaren kan de topbeloning nog sterker toenemen, doordat beursgenoteerde bedrijven een steeds groter percentage van de beloning variabel maken.

De topbeloningen kunnen volgens de analyse fors oplopen vanwege 'een dubbele hefboom'. Het basissalaris neemt toe omdat bedrijven niet achter willen blijven bij elkaar. Die verhoging werkt ook door in de variabele beloning, omdat die is gebaseerd op het basisloon. Daar komt bij dat de variabele beloning als percentage van de totale beloning ook toeneemt. "Dat laatste vergroot de kans dat er vaker exorbitante bedragen worden uitgekeerd die tot maatschappelijke verontwaardiging leiden", concludeert het onderzoek.