Nieuws Actueel

Inspectie onderzoekt brand Houten

Van onze redactie 18 augustus 2015

Image 5163445

Direct na het blussen was er veel lof voor de hulpverleners, maar ook kritiek op de aansturing en organisatie. De brandweer was te laat en ter plekke slecht bekend, luidden de belangrijkste kanttekeningen. Vast staat dat de brandweer er 13 minuten en 29 seconden over deed om de Herenweg te bereiken, ruimschoots voorbij de norm van acht minuten. De lokale partij Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) stelde direct al schriftelijke vragen, maar wacht nog op antwoord.Vooral vanwege de zomerstorm was het een drukke middag voor de brandweer. Op het moment dat een medewerker van snackbar Kwalitaria 112 belde, waren de twee Houtense bluswagens op pad voor het opruimen van een omgewaaide boom op de snelweg en een andere die op een huis terecht dreigde te komen. Daarom werd een beroep gedaan op de post Schalkwijk. Die is volgens het vorig jaar vastgestelde dekkingsplan van de VRU ook inzetbaar in Houten-Zuid. Nu werden zij echter naar het Oude Dorp van Houten gedirigeerd, waar ze minder goed de weg weten. Getuigen verklaarden dat de brandweerlieden moesten zoeken naar de waterputten in de omgeving van de brand.DigitaalGedupeerde snackbareigenaar Frans Wennekes vraagt zich af hoe het mogelijk is dat die informatie in dit digitale tijdperk niet in de brandweerwagen voorhanden is. ,,Dat lijkt zo simpel: Jantje rijdt en Pietje zoekt ondertussen de informatie op.'' Daarnaast vraagt Wennekes zich af waarom de brandweerlieden die druk waren met een omgevallen boom, niet meteen rechtsomkeert gemaakt hebben. ,,Dan had de brand misschien niet zo ver uit kunnen breiden.''VRU wil niet ingaan op vragen omtrent de brand in Houten nu deze onderwerp van onderzoek is. Volgens woordvoerder San Peeters is ze meteen in de week na de brand in gesprek gegaan met de inspectie Veiligheid en Justitie om dit onderzoek te doen. ,,Het formele verzoek is van de week gedaan. Wij vinden dat we al het mogelijke moeten doen om van onze inzet te leren en willen dat zo transparant mogelijk doen.''