Nieuws Actueel

Inspectie SZW: Werkdagen politieagenten nog steeds te lang

Van onze redactie 20 november 2014

De inspectie onderzocht in totaal 57 locaties in acht van de tien regionale eenheden en in de landelijke eenheid van de politie. Bij 49 van die locaties (86 procent) zijn overtredingen vastgesteld. Daarom moet de Nationale Politie zowel voor de naleving van de arbeidstijden, als de omgang met agressie ,,verdere verbeteringen doorvoeren''.

De politiemensen werken over het algemeen nog altijd te lang en ze nemen te weinig rusttijd tussen hun diensten. De inspectie heeft in drie gevallen direct een boete opgelegd.

Niet altijd goed voorbereid Verder constateert de inspectie dat het politiepersoneel niet altijd goed is voorbereid op verbale agressie en op de emotionele belasting van het werk. ,,Maatregelen om agressie en geweld te voorkomen, worden onvoldoende uitgevoerd. Ook wordt er te weinig aandacht besteed aan voorlichting en trainingen.''

De resultaten zijn inmiddels aan de leiding van de Nationale Politie en de Inspectie van Veiligheid en Justitie gestuurd. De korpsleiding zegt het geschetste beeld te herkennen, meldt de Inspectie SZW. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om het naleven van de werktijden en de omgang met agressie te verbeteren.