Nieuws Actueel

Integriteitsbeleid overheid schiet te kort

Martijn Vervest 17 november 2014

Bijna de helft van de inkopers bij de overheid heeft aanbestedingen meegemaakt waarvan hij denkt dat er niet integer gehandeld is. Ze denken wel dat hierdoor het aanbestedingsproces vlotter is verlopen. Dit blijkt uit onderzoek over integriteit bij overheidsinkopen van consultancybureau Aeves onder meer dan 200 overheidsinkopers. Het thema integriteit wordt volgens slechts 40 procent van de respondenten besproken met de partijen die bij aanbestedingen betrokken zijn.Het onderzoek laat zien dat de ambtenaren zowel collega’s als leveranciers ervan verdenken wel eens fraude te plegen. In beide gevallen geeft een kwart van de respondenten aan deze vermoedens te hebben. "In de praktijk gaat het hierbij vaak om budgethouders die al een bepaalde leverancier op het oog hebben. Hierdoor is het voor inkopers een stuk lastiger om de inkooprichtlijnen goed op te volgen. Het doel heiligt de middelen lijkt een credo dat op deze manier van inkopen van toepassing is", zegt Wim Nieland, directeur Publiek bij Aeves.ToenameOndanks de hoge cijfers van frauduleus handelen zegt driekwart van de respondenten dat de integriteit bij aanbestedingen de laatste jaren is gestegen. Dit kan te maken hebben met de onderlinge controle op elkaar. Het onderzoek laat zien dat meer dan 90 procent van de inkopers zijn of haar collega aanspreekt op niet integer of frauduleus gedrag. "Ondanks de instellingen zelf, lijken inkopers er onderling wel voor te zorgen dat men zich aan de regels houdt," aldus Nieland.AanpakkenOm fraude tegen te gaan maken overheidsinstellingen gebruik van een integriteitsbeleid. Dit beleid wordt echter niet altijd geïntegreerd in het inkoopbeleid zegt ruim één vijfde van de respondenten. Ook het actief bezig zijn met integriteitsmanagement laat te wensen over. Volgens één derde van de respondenten gebeurt dit niet tot weinig. Van de respondenten die werkzaam zijn bij een Rijksoverheid zegt zelfs meer dan 80 procent dat integriteitsmanagement systematisch ontbreekt. Nieland: "Gebrek aan integriteitsmanagement is een kwalijke zaak. Dit werkt frauduleuze praktijken natuurlijk in de hand. Het minste wat overheidsinstellingen kunnen doen is hier aandacht aan besteden binnen hun organisatie."